Göm menyn

732A90 Datorintensiva statistiska metoder, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Computational Statistics/

2022 HT2

ExaminatorKrzysztof Bartoszek
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen