Göm menyn

Förberedelse 1: IntelliJ IDEA

Syfte: Få hjälp med tråkiga rutinuppgifter!

Programmering kan innehålla många rutinmässiga steg som vi helst vill undvika. Därför är det ofta smidigt att använda en integrerad utvecklingsmiljö (IDE), särskilt när man redan har lärt sig grunderna i programmering.

Moderna miljöer gör ju långt mer än att "hålla reda på filerna": De analyserar och indexerar automatiskt koden allteftersom den skrivs, visar omedelbart vissa typer av misstag och problem i koden, ger möjlighet till avancerad navigering och kodanalys (vem anropar den här metoden?), och tar hand om många tråkiga uppgifter när du vill omstrukturera din kod. Och automatiska kodvarningar är ofta en bra hjälp till att lära sig programmera bättre!

Syfte: Mer erfarenhet, färre rutinkompletteringar!

I labbdelen av den här kursen använder vi alltid IntelliJ IDEA, som finns både i kommersiell variant och som open source-version (Community Edition, kan användas hemma). Några anledningar är:

 • Det är dags att introducera fullständiga utvecklingsmiljöer, för den som inte har använt dessa förut.

 • I labbarna kommer vi att gå genom en del viktig funktionalitet såsom enklare användning av debuggers, refactoring med mera. För att göra detta behöver vi fokusera på en specifik miljö, i detta fall IDEA.

 • Just IDEA har också över 600 kodinspektioner som ger information om många potentiella problem redan i utvecklingsmiljön. Detta ger er snabbare feedback om många former av problem i koden, vilket också är ett extra inlärningstillfälle. Därigenom får assistenten mer tid till andra och viktigare former av handledning. Detta har också enligt vår erfarenhet kraftigt minskat antalet rutinkompletteringar.

 • IDEA är basen för flera andra utvecklingsmiljöer som används på LiU, t.ex. PyCharm (för Python) och Android Studio (som U-programmet använder inom mobila applikationer).

Från och med projektet får man själv välja miljö – men tidigare år har många studenter sett fördelar i IDEA och fortsatt med detta.

Använd gärna referenskortet till hjälp:

IDEAs uppstart och utseende kan ändras en del mellan olika versioner och kan skilja sig beroende på om man t.ex. har använt IDEA tidigare eller inte. Vi försöker täcka de vanligaste fallen men någon detalj kan skilja sig mot instruktionerna, och vi uppdaterar inte alla bilder varje år. Fråga om du är osäker på något!

Kursmodulen

Att göra 1: Använd kursmodulen

I Linux-salarna finns en kursspecifik modul som ska ge tillgång till den mjukvara man använder. Lägg till den genom ett av följande kommandon:

   module add courses/TDDD78
   module add courses/TDDE30
   module add courses/729A85

Om du inte vill behöva göra detta varje gång du loggar in kan du även göra så här (ett av kommandona):

   module initadd courses/TDDD78
   module initadd courses/TDDE30
   module initadd courses/729A85

Att starta IDEA (SU-PUL, PC-PUL, hemma)

Att göra 2a: Starta IDEA i Linux-sal

I Linux-salarna (SU) startas IDEA med följande kommando (efter att du har lagt till korrekt kursmodul enligt ovan):

   idea.sh

Om du någon gång får en dialogruta med namnet "Platform and Plugin Updates" väljer du "Ignore This Update", eftersom IDEA-installationen uppdateras centralt.

Att göra 2b: Starta IDEA i Windows-sal

I Windows-salarna (PC) finns IDEA tillgänglig i startmenyn.

Om du någon gång får en dialogruta med namnet "Platform and Plugin Updates" väljer du "Ignore This Update", eftersom IDEA-installationen uppdateras centralt.

Att göra 2c: Starta IDEA på egen dator

Det går att köra IDEA på egen dator genom att installera det själv. Det går också att köra Thinlinc, vilket dock ger sämre prestanda. Se instruktionerna, men glöm inte att också komma till labbar för att få återkoppling och redovisa steg för steg.

När IDEA startar för första gången

Dessa dialogrutor kan skilja åt mellan olika versioner och på olika plattformar. Om det blir problem får du gärna fråga labbassistenten.

Att göra 2: Gamla inställningar?

När man för första gången startar en viss version av IDEA vill den veta om du vill använda gamla inställningar.

 1. I följande dialog kan man välja att använda tidigare inställningar (om man har använt IDEA tidigare), eller starta från noll. Om du väljer att starta utan tidigare inställningar kommer en del frågor efter att licensen angivits.

 2. För att kunna köra programmet kan det vara nödvändigt att godkänna Jetbrains User Agreement (tidigare Jetbrains Privacy Policy):

 3. Därefter kan IDEA eventuellt fråga om den får skicka användningsstatistik till JetBrains. Svara enligt din egen åsikt.

Att göra 3: Konfigurera IDEA

Om du inte importerat inställningar kommer du nu att få några frågor om hur du vill konfigurera miljön. Här är en äldre bild på hur det kan se ut.

Om du inte har tidigare inställningar kommer du att behöva gå igenom ett antal steg. I vårt senaste test (januari 2020) såg proceduren ut så här.

 • Set UI Theme: Välj mörkt eller ljust tema, följt av Next. (Det finns också fler teman att ladda ner som plugins; vissa gillar Dark Purple Theme.)

 • Create Desktop Entry (frågas i vissa miljöer): Vill du ha en ikon för IDEA på din desktop?

 • Create Launcher Script (frågas i vissa miljöer): Vill du ha ett eget script för att starta IDEA? Du kan tacka nej eftersom du kan starta genom modulen + idea.sh.

 • Default Plugins: Här behöver inget ändras; tryck Next.

 • Download Featured Plugins: Här behöver inget ändras om du inte själv vill det. Du kan t.ex. använda IdeaVim för vim-bindningar om du är bekant med det, men var beredd på att vissa instruktioner kanske inte anger korrekt tangentkombination, och att handledaren inte längre kan hjälpa dig hitta kommandon :-)

Att göra 4: Licens till IDEA

I labbsalarna kräver IDEA en licens som delas ut av en licensserver. Från och med 2020 bör denna hittas helt automatiskt.

Om detta inte sker får du upp en dialog liknande denna:

Gör så här:

 • Välj Activate och Activate your license with: License server.

 • Gå till License server address och skriv/klistra in http://appserv.ida.liu.se:4900/

 • Tryck Activate

Hemma kan du antingen installera IDEA Community Edition, som är open source och inte kräver licens, eller begära en gratis personlig studentlicens från JetBrains. Du kan bara använda licensservern från universitetets datorer.

Att göra 5: Kurskonfiguration

Efter en stund kommer IDEAs startup-skärm att visas. Den ser ungefär ut så här (beroende på operativsystem och version):

Nu är det dags att ladda ner och importera ett antal kursspecifika inställningar för IDEA.

Ladda ner en JAR-fil med IDEA-inställningar.

Välj sedan Configure (längst ner) → Import Settings, och välj den JAR-fil som du laddade ner. Välj sedan att importera allt.

Det är viktigt att du använder rätt inspektionsprofil när du utvecklar ditt projekt. Kontrollera därför att inspektionen för default-projekt är satt till den som just importerats. Välj Configure | Project Defaults | Settings i fönstret. I det nya fönster som kommer upp (titel "Default Settings") väljer du Editor | Inspections och kontrollerar att Profile är TDDD78-2020-v1. Eftersom default-projektet nu använder rätt profil kommer alla nya projekt som skapas att vara inställda på detsamma.

(När ett specifikt projekt är öppet kan du ändra dess inspektionsprofil via File | Settings | Editor | Inspections | Profile.)

Nu är IDEA klar att använda, men vi behöver också sätta upp versionshanteringen och skapa ett IDEA-projekt.

Jonas Kvarnström, Mikael Nilsson, 2014–2020.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2020-01-21