Göm menyn

Att arbeta på egen dator

 1. Det går att arbeta på egen dator genom att själv ladda ner och installera IDEA. I så fall måste du se till att ladda ner och använda våra inställningar för kodvarningar (se nedan)!

  (Uppdaterat 2020-08-28) Under kursens gång använde vi IntelliJ IDEA 2019.3.x, som var senaste versionen vid kursstart. Nu finns senare versioner, som IntelliJ IDEA 2020.2.x, som kan vara att föredra om du arbetar hemma. Den versionen ska själv kunna ladda ner och installera Git, vilket kanske kan förenkla något. Vi har inte testat detta!

  En möjlighet är att använda Community Edition, som är gratis och open source, och har all funktionalitet vi behöver utom att skapa UML-diagram för rapporten. En annan är att begära en studentlicens för IntelliJ IDEA och relaterade program, och sedan använda Ultimate Edition.

 2. Du behöver också ha Java installerat. Du kan troligen ladda ner en variant här. Vi använder Java 11 och du ska inte använda en tidigare version än denna.

  Du behöver också konfigurera Java i IDEA.

 3. När du arbetar med en egen installation av IDEA kanske du vill använda samma inställningar för kodvarningar som vi använder på universitetet. Detta är inte längre ett måste i och med att vi har en separat kodanalys som skickas via issues, men kan ändå vara användbart för att t.ex. kunna se potentiella problem direkt i editorn och för att lättare kunna utnyttja vissa inspektioners "quickfix".

  En JAR-fil med IDEA-inställningar finns tillgänglig för den som arbetar hemma. Ladda ner den och kör File | Import Settings. Du kan sedan behöva göra vissa manuella val av profiler i File | Settings, t.ex. välja inspektionsprofilen TDDD78-2020-v1 i File | Settings | Editor | Inspections.

  Det kan hända att "färgkodningen" för inspektionsvarningar inte blir identisk med den på universitetets datorer, men själva varningarna ska vara samma.

 4. Du kan också behöva installera Git på den egna datorn, och följa instruktionerna för att skapa en SSH-nyckel på den datorn, som du för över till Gitlab. (Kopiera inte nyckeln från universitetet till en annan dator -- det är bättre att hålla dem separata. Gitlab kan hålla reda på många giltiga nycklar som får användas för att komma åt dina Gitlab-projekt.

 5. I "normalt läge" gick det ofta att arbeta på egen dator genom att installera en enkel ThinLinc-klient och därefter använda LiU:s ThinLinc-servrar för att logga in på universitetets datorer. Då kommer man in i den vanliga "arbetsmiljön".

  2020-03-21: Nu när LiU är i fullt distansläge väntar vi oss inte att det går att använda Thinlinc på rimligt sätt i den här kursen, trots att LiU arbetar för att utöka kapaciteten. Alltför många kommer att använda systemet, och IDEA är relativt resurskrävande. Att arbeta på egen dator är troligen det enda som fungerar för tillfället.

  2020-08-28: Universitetet har utökat kapaciteten, men försök ändå att arbeta på egen dator så långt det går.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2020-08-28