Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Laborationer

Laborationsanmälan

Ni kommer att behöva registrera er i två olika "aktiviteter":

 • Först (genom att klicka här) ska ni välja en partner för labbarna. Varje par ska registrera sig (innan 2020-09-02, kl. 23:59) i en av grupperna Adam, Anton eller Max.
 • Sen (genom att klicka här) ska ni välja en partner för projektupgiftet. Varje par ska registrera sig (innan den 2020-09-02, kl. 23:59) i en av grupperna Adam, Anton eller Max. Samma partner och grupp som för labbarna ska väljas.

Laborationsinstruktioner

Laborationsuppgift Period Aktion
Labb 0 1 Inlämning
Labb 1 1 Redovisning/Inlämning
Labb 2 1 Redovisning/Inlämning
Labb 3 1 Redovisning/Inlämning
Labb 4 2 Redovisning/Inlämning
Labb 5 2 Redovisning/Inlämning

Teams

Varje labbpar får egen kanal i Teams som används för kommunikation med sin handledare under bokade labbtillfällena. Till exempel, Sara och Johan är labbpartner och labbar hemifrån på distans. De har registrerat sig i webreg och valt Anton som sin handledare. Saras liu-id är sarek123 och Johans liu-id är johal400. Nu kan de se följande team när de loggar in i Mictosoft Teams:I ovannämnde teamet har de fått egen privata kanal som heter johal400-sarek123. Den här kanalen används för kommunikation mellan Sara och Johan när de labbar och också kommunikation mellan de och sin handledare, Anton, under bokade labbtillfällena.Det går att chatta och ha videosamtal i kanalen. För mer information om Teams och hur det fungerar se gärna följande:
https://www.student.liu.se/itsupport/microsoft-teams?l=en

Microsoft Teams tutorial:

Handledning

Handledning sker på distans via Teams under dem boakde labbtillfällena som finns i schemat. För att ställa er i kö ska ni använda Camedin som är ett webb-baserat kö-system. Du kan lägga dig i kö under ett pågående labbtillfälle genom att använda följande länk:

https://www.camedin.com/live/ae16dcf75eb34841bf525a7b4fae7ffb

Följande uppgifter ska fyllas i formuläret innan ni ställer er i kö:

 • Your full name: Ett namn räcker, till exempel Sara
 • Your location: kanalnamnet i Teams, till exempel johal400-sarek123
 • Password: TDDC77
 • Assistant: er handledares namn.
Ni blir uppringda av er handledare i kanalen när det är er tur. Tänk gärna på följande:
 • Undvik gärna ställa många frågor på en gång speciellt när det är andra som står i kö.
 • Er handledare hinner inte svara på frågor via chat om det inte är er tur.
 • Er handledare fortsätter med nästa grupp i kö efter två misslyckade samtalförsök.
 • Teams används bara under bokade labbtillfällena. Använd email som vanligt för att ställa frågor utanför bokade labbtillfällena.

Att labba och Samarbeta

Nu på grund av Corona-situationen sker handledningen på distans. Det innebär också att man inte får sitta tillsammans i våra labb-salar. Med det sagt ska ni fortfarande labba i par med hjälp av de verktygen som finns. Det finns följande alternativ:

 • Att labba i våra labbsalar.I så fall ska varje student sitta vid en separat dator och fortfarande samarbeta med sin labbpartner. Du ska dock ta med egna hörlurar för att kunna prata med din handledare via Teams.
 • Att labba hemifrån via thinlinc.I så fall ska man installera Thinlinc på egen dator, ansluta till våra servrar via den och logga in på eget konto. se gärna ThinLinc (Labba hemifrån).
 • Att labba hemifrån på egen dator.I så fall ska man installera alla mjukvaror som behövs på egen dator. Se gärna ext. resurser.
Oavsett vilket alternativ ni väljer är Teams huvuda kommunikationsverktyget som används under bokade labbtillfällena. Ni ska använda mejl-systemet för kommunikation med er handledare utanför bokade labbtillfällena. Ha gärna i åtanke att våra handledare använder Teams bara under bokade labbtillfällena.

Du ska också använda Git för koddelning med din labbpartner och kodinlämning till din handledare. Det är jätte viktigt att lära sig Git ordentligt i början av kursen för att ha ett bra samarbete med sin labbpartner under kursens gång. Vi använder oss gitlab.liu.se.

Camel

Camel är en sökmotor baserat på DuckDuckGo som tillhandahåller följande:
 1. Att se vad andra i klassen sökt efter live.
 2. Att se mest eftersökta sökfraserna i klassen.
 3. Att se mest klickade länkarna för en viss sökfras.
 4. Att se bästa matcharna för din sökfras i de populäraste forum bland annat StackOverflow och Code Project.
 5. Att se en historik på dina sökningar.
Ingen inloggning behövs för att kunna använda Camel: https://www.camedin.com/camel/99db76adefaf45b4aa974506e8867a2f

Diskussion med klasskamrater via Teams:

Via Teams kan du ställa frågor till dina klasskamrater och samtidigt svara på redan ställda frågorna. Följande regler ska dock följas hela tiden:
 • Det är inte tillåtet att dela lösningar till labbarna/projektet.
 • Det är inte tillåtet att dela sidor/källor som innehåller lösningar till labbarna/projektet.
Att bryta mot ovanstående reglerna anses som fusk. Länken till diskussions teamet:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a486ccb71ae8240ef9cb67b374d28b2b6%40thread.tacv2/Allm%25C3%25A4nt?groupId=6617e922-f08c-426f-b92d-98a17e4c33f5&tenantId=913f18ec-7f26-4c5f-a816-784fe9a58edd

Redovisning

De laborationsuppgifter som ska redovisas visar du för din assistent via Teams under dem bokade labbtillfällena som finns i schemat. Båda studenterna ska delta i redovisningen och svara på frågor om sin lösning individuellt. Ställ er i kö via Camedin och vänta tills det blir er tur.

Inlämning

Varje labbuppgift får egen mapp i det enda gitlab-projektet som ni skapar i labb 0. Efter ni är klara med att pusha upp filer för varje labbuppgift då ska ni mejla länken till projektet/repot samt med era liu-ider till er handledare. Skriv "Labb X - inlämning" i mejlets titel där X är labbens nummer. mapparna får följande namn:

Uppgift namnet på mappen
Labb 0 lab0
Labb 1 lab1
Labb 2 lab2
Labb 3 lab3
Labb 4 lab4
Labb 5 lab5
Projektet project

Cheat sheet

Nedan kan ni hitta ett cheat sheet som regelbundet uppdateras av våra handledare.
https://gitlab.liu.se/tddc77material/cheatsheet

Extrauppgifter

Uppgifter i samband med föreläsningarna. (Inte obligatoriska)


Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2020-10-05