Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Projekt


Projektet ska implementeras i Java i grupper med högst två personer. Båda medlemmarna måste ha godkänt på samtliga labbar innan projektet får lämnas in. I övrigt gäller samma krav på projektet som för labbarna. Ni ska demonstrera ert projekt arbete vid ett labbtillfälle (dvs. innan sista labbtillfället). Ni har två alternativ när det gäller valet av projekt arbetet:

  • Ni kan välja ett eget projekt och kontakta examinatorn. Ni ska inte börja med ett eget projekt innan ni får ett klar tecken från examinatorn! Ni kommer att behöva lämna in en beskrivning som liknar de beskrivningar nedan.
  • Ni kan också välja en av de projekten nedan. Då behöver ni inte ha ett klar tecken från examinatorn för att börja jobba.

Möjliga projekt

Betygskriterier

Det är alltid svårt att sätta gemensamma betygskriterier för olika projekt. Nedan följer ett försök. Observera särskilt att det inte bara handlar om att producera mera, det finns även skillnader i kraven på kvaliteten på den kod som produceras.
  • För betyg 3 måste gruppen ha genomfört ett av de beskrivna projekten ovan (eller ett liknande projekt som godkänts i förväg av kurspersonalen). Programmet måste vara uppbyggt enligt objektorienterade principer, och ordentligt dokumenterat. Därutöver måste ett lättviktsdiagram lämnas in enligt punkten "Diagram" nedan.
  • För betyg 4 måste man förutom att uppfylla kraven för betyg 3 även implementera någon icketrivial extrafunktionalitet (se listor med exempel sist i uppgifterna). Här ställs även ytterligare krav på att lösningen ska vara snyggt uppbyggd rent objektorienteringsmässigt.
  • För betyg 5 måste man förutom att uppfylla kraven för betyg 4 även implementera någon icketrivial extrafunktionalitet (se listor med exempel sist i uppgifterna) det blir alltså totalt två extra funktionsutökningar. Här ställs även höga krav på att lösningen ska vara snyggt uppbyggd rent objektorienteringsmässigt, samt vissa effektivitetskrav.

Diagram

Tillsammans med kod och kommentarer ska rudimentära diagram för klasser och relationer mellan klasser lämnas in. Diagrammen ska följa den förenklade standard för UML som gåtts igenom på föreläsningarna.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2016-11-01