Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Projekt


Projektet ska implementeras i Java och i grupper av två. Båda medlemmarna måste ha redovisat samtliga labbar innan projektet får redovisas. I övrigt gäller samma krav för projektet som gör för labbarna. Ni ska demonstrera ert projektarbete vid ett labbtillfälle (dvs. innan sista labbtillfället). Ni har två alternativ när det gäller valet av projektarbetet:

  • Ni får välja egen projektide och ta den upp med er handledare. Ni ska inte börja med egen projektide innan ni får ett klart tecken från er handledare! Ni kommer att behöva lämna in en beskrivning som liknar de beskrivningarna som finns nedan.
  • Ni får också välja en av de projekten nedan. Då behöver ni inte få någon bekräftelse från er handledare för att kunna köra igång.

Möjliga projekt

Betygskriterier

Det är alltid svårt att sätta gemensamma betygskriterier för olika projekt. Nedan följer ett försök. Observera särskilt att det inte bara handlar om att producera mera, det finns även skillnader i kraven på kvaliteten på den kod som produceras.
  • För betyg 3 måste gruppen ha genomfört ett av de beskrivna projekten ovan (eller ett liknande projekt som godkänts i förväg av kurspersonalen). Programmet måste vara uppbyggt enligt objektorienterade principer, och ordentligt dokumenterat. Därutöver måste ett lättviktsdiagram lämnas in enligt punkten "Diagram" nedan.
  • För betyg 4 måste man förutom att uppfylla kraven för betyg 3 även implementera någon icketrivial extrafunktionalitet (se listor med exempel sist i uppgifterna). Här ställs även ytterligare krav på att lösningen ska vara snyggt uppbyggd rent objektorienteringsmässigt.
  • För betyg 5 måste man förutom att uppfylla kraven för betyg 4 även implementera någon icketrivial extrafunktionalitet (se listor med exempel sist i uppgifterna) det blir alltså totalt två extra funktionsutökningar. Här ställs även höga krav på att lösningen ska vara snyggt uppbyggd rent objektorienteringsmässigt, samt vissa effektivitetskrav.

Diagram

Tillsammans med kod och kommentarer ska rudimentära diagram för klasser och relationer mellan klasser lämnas in. Diagrammen ska följa den förenklade standard för UML som gåtts igenom på föreläsningarna.


Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2020-09-22