Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Examination


Först, måste ni klara STONE (deadline: Fredag, 11 September kl 23:59). innan ni kan fortsätta med de övriga examinationsmoment.

Ni behöver klara alla moment för att få ett slutbetyg. I kursen ingår de följande examinationsmoment:

  • LAB1 - laborationer i period 1 och 2 (U,G) - 3hp: Grupper av 2 (ibland 1). Individuell examination.
  • UPG3 - Projektuppgift i period 2 (U,3,4,5) - 2hp: Grupper av 2 (ibland 1). Individuell examination.
  • DAT1 - Datortentamen vid kursslut (U,3,4,5) - 1hp. Individuellt.
  • BAS1 - Basgruppsarbete - 2hp

Förberedelsematerial Materialet nedan är avsett att förbereda er inför examinationsmomenten.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2016-08-15