Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Examination


Först, måste ni klara STONE (deadline: 11 September kl 23:59). innan ni kan fortsätta med de övriga examinationsmoment.

Ni behöver klara alla moment för att få ett slutbetyg. I kursen ingår de följande examinationsmoment:

Förberedelsematerial Materialet nedan är avsett att förbereda er inför examinationsmomenten.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2016-11-14