Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Kontakta


Examinator

Ahmed Rezine

Kursadministratör

Elin Brödje

Övriga lärare

Albin Odervall ( albod512@student.liu.se )
Andreas Runfalk
Per Lindström ( perli944@student.liu.se )

Studierektor

Ahmed Rezine


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2010-07-24