Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Frågor & svar

Frågor & svar

 1. Är det viktigt att vara påläst på ämnet inför varje föreläsning?

  Yes, det är jätteviktigt faktiskt. Du kan använda dig "Ext. Resurser" för att förbredda dig inför varje föreläsning.

 2. Är kursliteraturen obligatorisk?

  Nej.

 3. Är det obligatoriskt att labba i par?

  Ja.

 4. Får man labba på egen dator?

  Ja. Alla nödvändiga mjukvaror ska dock laddas ner från nätet och installeras.

 5. Ska jag behöva installera någon mjukvara på datorerna i labbsalarna innan jag kan börja labba?

  Nej. Allt som du behöver för att kunna börja labba har redan installerats på våra datorer i bokade labbsalarna.

 6. Ska jag labba utanför bokade handledda labbtillfällena som står i schemat?

  JA! Kursen kräver cirka 213 timmars studier, 8 / 1.5 * 40, totalt under kursens gång. Alla bokade labbtillfällena täcker bara 68 timmars studier, 34 * 2. Bokade föreläsningarna ska också täcka 28 timmars studier, 14 * 2. Resten av tiden ska tilldelas till att läsa och plugga för atta göra labbarna, datortentan och vinjetterna.

 7. Spelar det någon roll i vilken grupp i webreg jag registrerar mig?

  Nej, det spelar ingen roll.

 8. Ska vi som en grupp ha samma lärare för labbarna och projektet?

  Ja. Det är egentligen obligatoriskt.

 9. Ska jag ställa frågor bara till läraren som jag har fått på webreg?

  Ja. Du ska ställa frågor till och redovisa för egen lärare.

 10. Är deadlines hårda?

  Ja.

 11. Kan man jobba med hemkatalogen hemifrån?
  All information som du behöver om detta finns på sista bliden från första föreläsningen.

  https://www.ida.liu.se/~TDDC77/material/lectures/2019/F1.pdf
 12. Oracle kräver inloggning för att ladda ner JDK. Är det möjligt att ladda ner JDK utan att behöva logga in?

  Ja och nej! Oracle kräver inloggning för att ladda ner äldre versioner av Java som nu har arkiverats. Det behövs dock inte att logga in för att ladda ner tidigaste versionerna. Man kan så enkelt skapa ett kostnadsfritt konto för att kunna ladda ner äldre versionerna, bland annat version 11, ELLER använda tidigaste versionerna utan att behöva skapa något konto för att ladda ner dem. Vi rekommenderar dock att använda JDK 11 som den också finns på våra datorer i labbsalarna.

Frågor gällande hur Corona påverkar kursen under första perioden:

 1. Ska föreläsningarna hållas på plats?

  Ja. Alla föreläsningar ska hållas på plats enligt publicerade schemat på timeedit.

 2. Ska labbarna ske på plats?

  Nja. Alla får handledning på distans enligt publicerade schemat på timeedit. Tillräkligt antal salar/datorer har dock bokats som kan användas under varje labbtillfälle. Se schemat för att ta reda på alla tillgängliga labbtillfällena.

 3. Får man labba hemifrån?

  Ja, självklart! Man får labba i våra bokade labbsalar eller hemifrån. Det är ditt val!

 4. Är det krav att hålla distans till varandra i labbsalarna?

  Ja. Två meters avstånd ska hållas till varandra. Det är inte tillåtet att sitta tillsammans vid samma dator.

 5. Vilka verktyg ska användas för distanshandledning?

  Kommunikationen mellan du och din handledare sker via Teams. Se nedan för mer information:
  https://www.student.liu.se/itsupport/microsoft-teams?l=en

 6. Är Teams installerad på datorerna i bokade labbsalarna?

  Ja. Du ska dock ta med egna hörlurar för att kunna prata med din handledare.

 7. I fall man väljer att labba hemifrån behövs det installera alla verktyg som behövs för utveckling?

  Nja. Det är faktiskt två alternativ: 1. Att använda thinLinc och ansluta till våra servrar från egen dator. I så fall behövs det inte installera något verktyg förutom thinLinc själv. 2. Att labba direkt på egen dator. I så fall behövs det ladda ner och installera alla verktyg som behövs labba bland annat Eclips, Atom, JDK, Git och Teams. Se nedan för mer information:
  https://www.student.liu.se/itsupport/fjarrinloggning?l=en

 8. Blir det på samma sätt under andra perioden?

  Det har faktiskt inte bestämts än. Vi hör av oss om hur det blir under andra perioden så fort det bestäms av ledningen baserat på hur situationen utvecklat.


Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2020-08-19