Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Utdelat material

Tidsplan HT 2014

För att hjälpa dig med att planera din tid har vi lagt en ungefärlig tidsplan här. Informationen i detta dokument kommer att ändras och behöver inte vara exakt. Den ges endast för indikations skull. Använd alltid den schema för att hitta den aktuella tidtabell.

Vinjetter

Period 1 Utdelat material
1: Syntaxen versus semantik pdf
2: Att dela upp pdf
3: Aritmetiska uttryck pdf
4: Tåget Lämnas ut
5: Rekursion pdf
Period 2 Utdelat material
1: Att vara och att ha pdf
2: Same same but different pdf
3: Felsökning och felhantering pdf
4: Mer av det samma pdf
5: Party (frivillig) pdf

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningsanteckningar och utdelat material att läggas upp. Planen är preliminärt (som vanligt, använd den schema för den aktuella tidtabellen)

Föreläsningar Innehåll Utdelat material
08/28 kl:13-15 Kurs information, programmering, kompilering, syntax och semantik 1-intro.pdf eller handouts-1-intro.pdf, 1-intro-kod.zip
09/02 kl:13-15 utmatning (output), variabler och (primitiva) typer, deklaration (declaration) och tilldelning (assignment), konvertering (conversion)2-variabler.pdf eller handouts-2-variabler.pdf, 2-variabler-kod.zip
09/02 kl:15-17 strängar (strings), API:et, interaktiva program, if then else 3-interktiv.pdf eller handouts-3-interaktiv.pdf, 3-interaktiv-kod.zipf
09/03 kl:10-12 if-then-else, slingor (loops), switch 4-floedet.pdf eller handouts-4-floedet.pdf, 4-floedet-kod.zip
09/09 kl:13-15 arrayer (arrays), metoder (methods), räckvidd (scope)5-metoder.pdf eller handouts-5-metoder.pdf, 5-metoder-kod.zipf
09/16 kl:13-15 eclipse, felsökning, felhantering 6-felsoekning.pdf eller handouts-6-felsoekning.pdf, 6-felsoekning-kod.zip
09/23 kl:13-15 abstrakta datatyper (abstract datatypes): köer (queues), stapeln (stacks) 7-adt.pdf eller handouts-7-adt.pdf, 7-adt-kod.zip
09/30 kl:13-15 ett litet spel 8-repet.pdf eller handouts-8-repet.pdf, FourInARow.java
10/14 kl:13-15 Klasser och objekt (classes and objects), instantiering (instantiation) 9-objekt.pdf eller handouts-9-objekt.pdf, kod-9-objekt.zip
11/05 klass diagram (class diagrams), inkapsling (encapsulation), arv (inheritance), polymorphism, åtkomst (visibility) 10-arv-inkapsling.pdf eller handouts-10-arv-inkapsling.pdf, kod-10-arv-inkapsling.zip
11/05 överlagring (overloading), åsidosättning (overriding), gränssnitt (interfaces), uppräkning (enumerations), hierarkier (hierarchies) 11-hierarkier.pdf eller handouts-11-hierarkier.pdf, kod-11-hierarkier.zip
11/12 paket och kollektioner (packages and collections), generics 12-kollektioner.pdf eller handouts-12-kollektioner.pdf, kod-12-kollektioner.zip
11/18 iteratorer, hashing, undantag och felhantering (exceptions)13-iterator-undantag.pdf eller handouts-13-iterator-undantag.pdf, kod-13-iterator-undantag.zip
11/25 kloning (cloning) 14-kloning.pdf eller handouts-14-kloning.pdf, kod-14-kloning.zip
12/02 testning,
12/03 Datorbaserat duggan

Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2014-11-25