Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Föreläsningar

Note: Alla föreläsningar sker på plats. Se gärna schemat för mer information om tiden och lokalen.

Period 1

No Datum Innehåll Filer
0 2020-08-21 Kursinfo, introduktion till Programmering, Java Development Kit(JDK), Linux, Git bilder
2020-08-24 Att komma i gång med Linux-terminalen och Git (Lektion). -
1 2020-08-25 Introduktion till Java, variabler, literaler, utmatning bilder|kod
2 2020-08-26 Operatorer, Java standard bibliotek, inmatning bilder|kod
3 2020-08-27 Att styra programflödet bilder|kod
4 2020-09-01 Arrayer, metoder, räckvidd och livslängd bilder|kod
5 2020-10-06
2020-09-10
Eclipse, introduktion till objektorienterad programmering, klasser objekt paket och jar-filer, instansiering, stack och queue bilder|kod
6 2020-10-12 Överlagring, åtkomst, inkapsling (encapsulation), abstrakta datatyper bilder|kod
7 2020-10-13 UML, arv (inheritance), komposition (Composition) bilder|kod
8 2020-10-15 Åsidosättning, abstrakta klasser, gränssnitt bilder|kod

Period 2

No Datum Innehåll Filer
9 2020-11-02 Projektgenomgång, hierarkier, polymorfism, enumerations (uppräkningar), generics
10 2020-11-05 Collections(kollektioner), hashing
11 2020-11-09 Exception handling(felhantering)
12 2020-11-16 Utveckling av ett exempelprojekt(1)
13 2020-11-17 Utveckling av ett exempelprojekt(2)

Frågor

Ni kan ställa frågor live på föreläsningarna genom att besöka https://www.menti.com/ och sedan använda koden 2180296. Glöm inte att gilla dem redan ställda frågorna som också är dina.

Kodskelett

En vanlig klass med main metoden
Inmatning
Utmatning

Online Tutorials

W3 Schools Java Tutorial

Sidansvarig: Sahand Sadjadee
Senast uppdaterad: 2020-10-22