Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Utdelat material

Tidsplan HT 2017

För att hjälpa dig med att planera din tid har vi lagt en ungefärlig tidsplan här. Informationen i detta dokument kommer att ändras och behöver inte vara exakt. Den ges endast för indikations skull. Använd alltid den schema för att hitta den aktuella tidtabell.

Vinjetter

Period 1 Utdelat material
1: Syntaxen versus semantik pdf
2: Att dela upp pdf
3: Aritmetiska uttryck pdf
4: Tåget Lämnas ut
5: Rekursion pdf
Period 2 Utdelat material
1: Att vara och att ha pdf
2: Same same but different pdf
3: Felsökning och felhantering pdf
4: Mer av det samma pdf
5: Party (frivillig) pdf

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningsanteckningar och utdelat material att läggas upp. Planen är preliminärt (som vanligt, använd den schema för den aktuella tidtabellen)

Föreläsningar Innehåll Utdelat material
08/25 Kurs information, programmering, kompilering, syntax och semantik 1-intro.pdf eller handouts-1-intro.pdf
08/28 utmatning (output), variabler och (primitiva) typer, konvertering (conversion) 2-variabler.pdf eller handouts-2-variabler.pdf, 2-variabler-kod.zip
08/29 strängar (strings), API:et, interaktiva program 3-interaktiv.pdf eller handouts-3-interaktiv.pdf, 3-interaktiv-kod.zipf
09/04 if-then-else, slingor (loops), switch 4-floedet.pdf eller handouts-4-floedet.pdf, 4-floedet-kod.zip
09/05 arrayer (arrays), metoder (methods) 5-metoder.pdf eller handouts-5-metoder.pdf, 5-metoder-kod.zip
09/11 räckvidd (scope), command line arguments, felhantering, eclipse 6-felhantering.pdf eller handouts-6-felhantering.pdf, 6-felhantering-kod.zip
09/18 felhantering (kont.), abstrakta datatyper (abstract datatypes): köer (queues), stapeln (stacks) 7-adt.pdf eller handouts-7-adt.pdf, 7-adt-kod.zip
09/25 Rekapitulation ExprChecker.java
Objects, instantiation 9-objekt.pdf eller handouts-9-objekt.pdf, kod-9-objekt.zip
UML, överlagring (overloading), inkapsling (encapsulation), arv (inheritance) 10-arv-inkapsling.pdf eller handouts-10-arv-inkapsling.pdf, kod-10-arv-inkapsling.zip
åsidosättning (overriding), gränssnitt (interfaces), uppräkning (enumerations), hierarkier (hierarchies) 11-hierarkier.pdf eller handouts-11-hierarkier.pdf, kod-11-hierarkier.zip
hierarkier, generics, kollektioner 12-kollektioner.pdf eller handouts-12-kollektioner.pdf, kod-12-kollektioner.zip
iteratorer, hashing, undantag och felhantering (exceptions) 13-iterator-undantag.pdf eller handouts-13-iterator-undantag.pdf, kod-13-iterator-undantag.zip
undantag, design 14-undantag-design.pdf eller handouts-14-undantag-design.pdf, kod-14-undantag-design.zip

Ni kan hitta föreläsningsanteckningar från HT 2016 här. Observera att föra årets anteckiningar är bara för inspiration och att det är årets anteckningar som gäller.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2017-08-28