Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Utdelat material

Tidsplan HT 2014

För att hjälpa dig med att planera din tid har vi lagt en ungefärlig tidsplan här. Informationen i detta dokument kommer att ändras och behöver inte vara exakt. Den ges endast för indikations skull. Använd alltid den schema för att hitta den aktuella tidtabell.

Vinjetter

Period 1 Utdelat material
1: Syntaxen versus semantik pdf
2: Att dela upp pdf
3: Aritmetiska uttryck pdf
4: Tåget Lämnas ut
5: Rekursion pdf
Period 2 Utdelat material
1: Att vara och att ha pdf
2: Same same but different pdf
3: Felsökning och felhantering pdf
4: Mer av det samma pdf
5: Party (frivillig) pdf

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningsanteckningar och utdelat material att läggas upp. Planen är preliminärt (som vanligt, använd den schema för den aktuella tidtabellen)

Föreläsningar Innehåll Utdelat material
08/25 Kurs information, programmering, kompilering, syntax och semantik 1-intro.pdf eller handouts-1-intro.pdf
08/30 utmatning (output), variabler och (primitiva) typer, konvertering (conversion)
08/31 strängar (strings), API:et, interaktiva program
09/06 if-then-else, slingor (loops), switch
09/07 arrayer (arrays), metoder (methods), räckvidd (scope)
09/13 eclipse, felsökning, felhantering
09/20 abstrakta datatyper (abstract datatypes): köer (queues), stapeln (stacks)
09/27 Klasser och objekt (classes and objects), instantiering (instantiation)
10/18 undantag, design
11/01 UML, överlagring (overloading), inkapsling (encapsulation), arv (inheritance)
11/08 åsidosättning (overriding), gränssnitt (interfaces), uppräkning (enumerations), hierarkier (hierarchies)
11/15 hierarkier, generics, kollektioner
11/22 iteratorer, hashing, undantag och felhantering (exceptions)
11/29 undantag, design

Ni kan hitta föreläsningsanteckningar från HT 2015 här. Observera att föra årets anteckiningar är bara för inspiration och att det är årets anteckningar som gäller.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2016-08-25