Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer


Detta är en påbyggnadskurs i programmering, samt en kurs i datastrukturer och algoritmer. Som programmeringsspråket används C++, vilket har en bred användning inom programvaruindustrin. C++ har ett omfattande stöd för objektorienterad programmering och en hel del andra mycket intressanta konstruktioner.

Under kursens första 2—3 veckor tas grundläggande programmering i C++ upp. Detta är i princip repetition av vad som förutsätt som förkunskaper i programmering, även om i ett annat språk, i kombination med introduktion till programmering i C++. Föreläsning 3 inleder den egentliga påbyggnad till tidigare kurser som kursen avser att förmedla. Datastrukturer och algoritmer utgör en relativt fristående del som behandlas under läsperiod Ht2, samtidigt som ett mindre programmeringsprojekt genomförs.

Senaste nytt...


1/6  Återstående utlämningsperiod för omtentamen läsåret 2014/15 är 6/8—20/8 (första/sista utlämningsdag)
 

Under denna period kan hemtentamen hämtas efter överenskommelse via e-post med examinator för 2014/15, Tommy Olsson. Inlämning ska ske senast kl 13, 11 kalenderdagar efter utlämningsdagen.

Nästa utlämning efter augusti är det ordinarie utlämningstillfället i ht2. Mer information om omtentamen ges på kursens examinationssida.


22/12  Riktlinjer för komplettering av laborationer och projekt. Komplettering som lämnas in:
 

•  senast den 14 januari behandlas under Vt1.
•  senast den 11 mars behandlas i samband med tentamensperiod Vt1 eller dess nära anslutning.
•  senast den 14 augusti behandlas i samband med tentamensperiod augusti eller dess nära anslutning.
•  efter den 14 augusti behandlas i samband med att motsvarande laboration eller projektmoment i kursen 2015 behandlas.


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2014-10-22