Göm menyn

SaS

Avdelningschef:
Christoph Kessler
Kontaktperson i avdelningschefens frånvaro:
Zebo Peng
Studierektor:
Ola Leifler

Forskarutbildningsansvarig:
Petru Eles

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap
Avdelningen för Programvara och system
581 83  Linköping

Telefon

+46 (0)13 281000 (universitetets växel)


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-11-11