Hide menu

SaS

Head of division:
Christoph Kessler
Director of undergraduate education:
Ahmed Rezine

Director of graduate education:
Petru Eles

Postal Address

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap
Avdelningen för Programvara och system
SE-581 83  Linköping
SWEDEN

Telephone

+46 (0)13 281000 (University switchboard)


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2012-08-17