Ola Leifler
Ola Leifler
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ola.leifler@liu.se
013-28 16 97
B 3B:447 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~olale55/, liu.se/medarbetare/olale55
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster