Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Presentation


Avdelningen för Programvara och system (SaS) bedriver forskning och utbildning inom följande områden:

  • Programvaruteknik
  • Programmeringsmodeller och programmeringssystem
  • Modellering och simulering av programvara och system
  • Systemprogramvara
  • Inbyggda programvaru- och hårdvarusystem
  • Datorsystemteknik
  • Parallella och distribuerade programvara och system,
  • Realtidssystem och systemtillförlitlighet, och
  • Verifikation och testning av programvara och system

Nio professorer, åtta docenter/lektorer och flera postdocs är involverade i forskningen tillsammans med ungefär 25 doktorander.

Forskningen inbegriper både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Dessutom inkluderar forskningen vid avdelningen SaS flera open-source systemutvecklingsprojekt, såsom OpenModelica ramverket för objektorienterat ekvationsbaserat modellering och simulering av cyberfysiska system, och högnivåprogrammeringsramverket SkePU för heterogena parallella system.


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2023-02-20