Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Forskning


Forskningen bedrivs inom ett antal forskningslaboratorier.

Avdelningens forskning är finansierad av Linköpings universitet och även med hjälp av signifikanta bidrag från TFR, VINOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), KK-stiftelsen, CENIIT vid Linköpings universitet, och den Europeiska kommissionen (CEC).

Sex professorer och 12 docenter/lektorer är involverade i forskningen tillsammans med ungefär 35 doktorander. Forskningen inbegriper både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

SaS Forskningseminarier

Detta är en serie av öppna seminarier som återkommer varje månad.

Seminarierna presenterar framstående forskning relevant för eller gjord vid SaS och inkluderar:

  • presentationer av inbjudna talare ej anslutna till SaS,
  • presentationer av forskning gjord vid SaS.

För själva programmet, se seminariesidan.

Sidansvarig: Eva Pelayo Danils
Senast uppdaterad: 2005-09-08