Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Forskning


Forskningen i avdelningen SaS bedrivs inom tre forskningslaboratorier.

9 professorer, 8 docenter/lektorer och flera postdocs är involverade i forskningen tillsammans med ungefär 25 doktorander.

Avdelningen för programvara och system (SaS) bedriver forskning och forskarutbildning i följande områden: Programvaruteknik, programspråk och programmeringssystem, modellering och simulering av programvara och system, systemprogramvara, inbyggda SW/HW system, datorsystemteknik, parallell och distribuerad programvara och system, realtidssystem, systemtillförlitlighet, och verifikation och testning av programvara och system.

Forskningen inbegriper både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt som bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Forskningen vid SaS inkluderar dessutom flera open-source systemutvecklingsprojekt, såsom OpenModelica ramverket för objektorienterat ekvationsbaserat modellering och simulering av cyberfysikaliska system, och högnivåprogrammeringsramverket SkePU för heterogena parallella system.

Avdelningens forskning är delvis finansierad av Linköpings universitet och även med hjälp av signifikanta bidrag från den Europeiska kommissionen, Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), VINNOVA, ELLIIT, WASP, samt CENIIT-programmet vid Linköpings universitet.

SaS Forskningseminarier

Avdelningen organiserar en serie av öppna seminarier som återkommer varje månad. SaS-seminarierna presenterar framstående forskning relevant för eller gjord vid SaS och inkluderar:

  • presentationer av inbjudna talare ej anslutna till SaS,
  • presentationer av forskning gjord vid SaS.

För det aktuella programmet se SaS-seminariesidan.

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2023-02-20