Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Forskning


Forskningen i avdelningen bedrivs inom fyra forskningslaboratorier.

Avdelningens forskning är delvis finansierad av Linköpings universitet och även med hjälp av signifikanta bidrag från den Europeiska kommissionen, Vetenskapsrådet (VR), VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), samt CENIIT-programmet vid Linköpings universitet.

8 professorer och 12 docenter/lektorer är involverade i forskningen tillsammans med ungefär 25 doktorander.

Forskningen inbegriper både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt som bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

SaS Forskningseminarier

Avdelningen organiserar en serie av öppna seminarier som återkommer varje månad. SaS-seminarierna presenterar framstående forskning relevant för eller gjord vid SaS och inkluderar:

  • presentationer av inbjudna talare ej anslutna till SaS,
  • presentationer av forskning gjord vid SaS.

För det aktuella programmet se SaS-seminariesidan.

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-11-11