Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Utbildning


Lärarkåren inom SaS består av 6 professorer, 15 docenter/lektorer/adjunkter och 15 doktorander, samt ca. 15 amanuenser.

Avdelningen är ansvarig för ca. 70 grundutbildningskurser per år på grundläggande och avancerad nivå inom alla ingenjörsprogram på Linköpings universitet och täcker upp följande ämnesområden:

 • Grundläggande programmering
 • Operativsystem
 • Programmeringsteori
 • Programvaruteknik
 • Systemutveckling
 • Teoretisk datalogi
 • Parallella datorsystem
 • Inbyggda system och realtidssystem
 • Modellering och simulering
 • Distribuerade system
 • Datornätverk
 • Datorarkitekturer
Undervisningen utförs av medlemmar inom följande grupper:

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är organiserad inom följande områden:

 • Datorsystem
 • Datavetenskap

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-11-11