Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Utbildning


Lärarkåren inom SaS består av 6 professorer, 12 docenter/lektorer och 35 doktorander. Avdelningen är ansvarig för grundutbildningskurser inom alla ingenjörsprogram på Linköpings universitet och täcker upp följande ämnesområden:

 • Grundläggande programmering
 • Operativsystem
 • Programmeringsteori
 • Programvaruteknik
 • Systemutveckling
 • Teoretisk datalogi
 • Parallella datorarkitekturer
 • Inbyggda- och realtidssystem
 • Modellering och simulering
 • Distribuerade system
 • Datornätverk
 • Datorarkitekturer
Undervisningen utförs av medlemmar inom följande grupper:

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är organiserad inom följande områden:

 • Datorsystem
 • Datavetenskap
 • Tekniska informationssystem

Sidansvarig: Eva Pelayo Danils
Senast uppdaterad: 2012-09-14