Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)


Avdelningen för Programvara och system (SaS) bedriver forskning och utbildning inom följande områden:

  • Programvaruteknik
  • Programmeringsmodeller och programmeringssystem
  • Modellering och simulering av programvara och system
  • Systemprogramvara
  • Inbyggda programvaru- och hårdvarusystem
  • Datorsystemteknik
  • Parallella och distribuerade programvara och system,
  • Realtidssystem och systemtillförlitlighet, och
  • Verifikation och testning av programvara och system

Nio professorer, åtta docenter/lektorer och flera postdocs är involverade i forskningen tillsammans med ungefär 25 doktorander.

Grundutbildningen vid SaS bedrivs gemensamt av forskarna och av UPP-lärargruppen för programmering och programmeringsdidaktik, som består av ungefär 10 universitetsadjunkter/tekniker och många amanuenser.

Avdelningen SaS ansvarar för en betydande del av institutionens omfattande grundutbildningsverksamhet, med ungefär 70 grundutbildningskurser per år på grundläggande och avancerad nivå, samt uppdragsutbildningskurser och handledning av examensarbeten. Dessutom ger forskarna ett antal kurser i forskarutbildningen varje år.

Forskningen vid SaS inbegriper både grundforskning och projekt i samarbete med industrin - projekt bedrivs eller har bedrivits i samarbete med ABB Robotics, ABB Industrial Systems, Ericsson Softlab AB, Ericsson Radio Systems, Ericsson Telecom, SKF, Saab, Saab Dynamics, Saab Combitech och flera andra företag.

Dessutom inkluderar forskningen vid avdelningen SaS flera open-source systemutvecklingsprojekt, såsom OpenModelica ramverket för objektorienterat ekvationsbaserat modellering och simulering av cyberfysiska system, och högnivåprogrammeringsramverket SkePU för heterogena parallella system.


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2023-02-23