Göm menyn

Avdelningen för Programvara och system (SaS)

Organisation


Avdelningen SaS består av 4 enheter, nämligen 3 forskningslaborationer (PELAB, RTSLAB, ESLAB) och en lärargrupp (UPP).

Avdelningen leds av en avdelningschef med stöd från en ledningsgrupp som består av avdelningschef, enhetscheferna, avdelningens studierektor, en representant för avdelningens doktorander, och avdelningens administratör.

Avdelningens ledningsgrupp

Avdelningschef: Christoph W Kessler  
Enhetschefer: Kristian Sandahl (PELAB),
Simin Nadjm-Tehrani (RTSLAB),
Zebo Peng (ESLAB),
Torbjörn Jonsson (UPP)
 
Studierektor: Ola Leifler
Organisator av SaS-seminarier: Christoph Kessler  
Doktorandrepresentant: Rodrigo Saar de Moraes  
Administratör: Lene Rosell  

Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2022-06-07