Göm menyn

Övning: Vetenskaplig litteratur

Denna uppgift går ut på att genomföra en fördjupning i aktuell forskning inom kursens områden samt träna på att utvärdera vetenskaplig litteratur. Sök och välj ut tre bra forskningsartiklarna relaterade till kursens innehåll . Skriv en sammanfattning och analys av alla tre artiklarna på en A4-sida vardera. Som språk kan antingen svenska eller engelska använda. Sammanfattningen/analysen ska utförligt besvara följande frågor: