Göm menyn

TDP024 Enterprise Systems

Ht1 2016


Föreläsningar

På föreläsningarna visas mycket exempelkod. All denna kod är taget från projektet Todo, som finns länkat här nedan. Ladda gärna ner och experimentera med projektet. För de som sedan ger sig på laboration 2 (där vi blandar in exceptions), så finns en förlägning av Todo projektet där exceptions har blivit delvis implementerat, denna version finns också länkad till nedan.

Behandla denna kod som kurslitteratur.

Föreläsning 1

Introduktion, ES, SOA, Multi-tier

Föreläsningen ger information om kursen, examinationen, upplägget, uppgifterna, kraven och verktygen. Det fiktiva företaget introduceras och studenterna. I del två av föreläsningen definieras begreppen Enterprise Systems, SOA och multi-tier.

Slides - Slides 4 per sida

Föreläsning 2

Data Layer - JPA

Föreläsningen behandlar datalagret och visar hur man använder JPA för att modellera en verklighet mot en databas. Ett par klasser som studenterna kommer behöva i sina egna projekt beskrivs.

Slides - Slides 4 per sida

Föreläsning 3

Logic Layer & Web Layer (JAX-RS) & Information om scenario 2

Föreläsningen behandlar logik- och webblagret och visar studenterna hur man kopplar in andra tjänster till sin egen och hur man exponerar sin egna logik åt andra. Ett par klasser som studenterna kommer behöva i sina egna projekt beskrivs. En del av föreläsningen innehåller live kodning som visar studenterna hur de kan arbeta med verktygen.

Föreläsningen presenterar också de ämnen som studenterna kan fördjupa sig inom ramen för scenario 2. Information kring presentation och rapport av dessa. Möjlighet för studenterna att ställa frågor kring ämnena och redovisningen.

Slides