Göm menyn

TDP024 Enterprise Systems

Ht1 2016


I kursen finns inte någon officiell kurslitteratur i form av tryckt bok, detta för att det finns inte en bra bok som sammanfattar kursens ämne. Samtidigt finns det otroligt mycket dokument på nätet kring dessa typer av problem, och nedan finns det länkar till några av dessa. Använd dessa länkar som kurslitteratur.

JPA 2.3 - JSR-317

The Java EE 6 Tutorial
JPA 2.0 Concurrency and Locking
Facade pattern
JCP - Java Community Process

JAX-RS 1.1 - JSR-311

The Java EE 6 Tutorial
Overview of JAX-RS 1.0 Features
JCP - Java Community Process

Tools

google-gson
Monlog

Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2012-05-07