Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Kursmaterial


Föreläsningsslides:

Nedan kommer slides och övrigt från föreläsningarna att publiceras

Konfigurera system

Installera Ruby

I denna kurs kommer vi använda ruby. Det är därför viktigt att ni har en fungerande version på er dator. I laborationssalarna på universitetet finns version 2.7.1 installerad. Det är förmodligen smidigt som ni försöker installera en närliggande version på era egna system.

Installation av ruby i den egna miljön kan man göra pw olika sätt och man kan hitta dessa i Rubys dokumentation. Vanligtvis fungerar följande kommando bra:
sudo apt install ruby-full.

Gems

Gems är paket som innehåller funktionalitet utöver Rubys grundfunktionalitet. Vi kommer bland annat använda oss av ett gem som heter test-unit för att arbeta med enhetstester. test-unit bör komma med den fulla installationen av ruby, annars kan man hitta instruktioner här.

Emacs

Kursen använder Emacs som text-editor. Det är fritt att använda andra alternativ men det ges inget stöd för andra editors. Det är inte heller säkert att dessa kommer finnas eller fungera som förväntat under tentamen. Vi rekommenderar därför att du använder Emacs i denna kurs. För att göra arbetet med ruby-koden enklare och mer konsekvent tillhandahåller vi en konfiguration för Emacs, du kan hämta den här.

Efter du följt instruktionerna i filen har du tillgång till några praktiska saker:

  • En linter som visar stil fel (och vissa semantiska och syntaktiska fel) i koden. För att se vad som är fel kan man ställa markören över felet och köra kommandot C-c e
  • Möjligheten att köra kod direkt i emacs. Kommandot C-c r r kör all kod som är markerad.
  • Stavningskontroll av kommentarer


Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2022-01-20