Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Hemtentamen


Hemtentamen är kompletterings- och omexaminationstillfälle för de studenter som missat hela eller delar av inlämningar och seminarier, moment LAB1, 2 hp.

Förutsättningar

Uppgifterna på hemtentan löses individuellt eller tillsammans med ordinarie labbpartner(förutsatt att denna också behöver komplettera samma moment. Skriv tydligt på inlämningen vem eller vilka som har varit med. Inlämning sker via e-post till examinator.

Information om hur och när hemtentan genomförs lämnas i slutet av kursen, om det är någon som är i behov. Vi brukar komma överens om en deadline som funkar för alla inblandade.

Vilka uppgifter behöver jag göra?

Kontrollera ditt resultat på inlämningar och seminarier genom att logga in i Webreg. Om din labbgrupp har en eller flera inlämningar som inte är godkända ska du själv komplettera motsvarande uppgifter (markerade Inlämning 1-4). Om du var frånvarande vid ett eller flera seminarier ska du komplettera motsvarande uppgifter (markerade Seminarie 1-4). Det är alltså totalt åtta uppgifter på hemtentan och du får själv hålla reda på vilka du behöver göra.

Hur räknas resultatet på hemtentan?

För varje uppgift som du lämnar in kan du bli godkänd eller underkänd. Om du blir godkänd på en uppgift prickas motsvarande moment av (inlämning eller seminariedeltagande). Om du i samband med detta blir godkänd på alla moment innebär det att du är helt godkänd på momentet LAB1, 2 hp. Om du fortfarande har underkända delar får du fortsätta komplettera. Du behåller alltså alltid de godkända resultat du har på dessa uppgifter.

Uppgifterna kommer publiceras i framtiden

Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2022-03-04