Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Duggor och datortentor

Vid två tillfällen, ett tillfälle mitt i kursen och ett efteråt, kommer vi att genomföra datorduggor för att bestämma individuella betyg. Duggorna är två timmar vardera och kommer att genomföras individuellt i våra datorsalar. Det innebär att ni bör vara bekanta med den miljön. Under duggan är följande hjälpmedel godkända:

  • Rubybok (Får tas med men finns tillgänglig i denna version digitalt på duggan/tentan)
  • Ett A4 med anteckningar. Hand- eller datorskrivet. Fram- och baksida.
  • Digital åtkomst till språkets dokumentation i form av ruby-doc.org
  • Digital åtkomst till rubular
  • Rubys inbyggda dokumentation (ri). Exempelvis går det att skriva ri Array för att se information om klassen Array.

För att få godkänt krävs sammanlagt 25 poäng på de båda duggorna tillsammans. För betyg 4 krävs 33 poäng och för betyg 5, 40 poäng. Maximalt kan man får 50 poäng (25 per dugga).

Tentan/duggorna efterrättas men det är viktigt att du skickar in dina uppgifter när du är klar med dem. Tänk på att skicka in alla uppgifter som du kommit framåt med eftersom man får delpoäng om man kommit en betydelsefull bit på vägen med att lösa uppgiften.

Omexamination sker i form av en fyratimmarstenta som i övrigt har samma förutsättningar som duggorna. Denna tenta finns i tentaschemat.

Tidigare tentor

Här finns uppgifter och lösningsförslag till samtliga gamla duggor och tentor. Lösningsförslag på enklare uppgifter har utelämnats. Filer som hör till finns oftast i samma katalog, även om de inte är länkade från den här sidan.

VT22

VT21

HT20

Läsåret 2016/2017

Läsåret 2015/2016

Läsåret 2014/2015

Läsåret 2013/2014

Läsåret 2012/2013

Läsåret 2011/2012

Läsåret 2010/2011

Läsåret 2009/2010

Läsåret 2008/2009

Läsåret 2007/2008


Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2022-01-12