Göm menyn

Utvecklarblogg

Under tiden som ni arbetar med labbuppgifterna ska ni dokumentera vad ni gör och hur ni tänker genom att skriva en utvecklarblogg. Tanken med utvecklarbloggen är att den ska vara underlag för diskussioner under seminarierna. Den ska också hjälpa opponentgruppen och seminarieledaren att förstå hur ni har tänkt, så att de kan ge bra kritik.

Det handlar inte om att skriva litterärt högstående romaner. Försök skriva ner era spontana tankar utan att tänka så jättemycket på formatet. Dock är det alltid bra om man, som en service till opponentgruppen och seminarieledaren, försöker skriva begriplig och rättstavad svenska.

Det är svårt att säga något exakt om hur omfattande utvecklarbloggen ska vara. En tumregel kan vara att det ni skriver till en labbomgång inte får vara kortare än 50 rader eller mindre än 2000 tecken (om ni skriver en vanlig textfil).

De reflektioner som ni gör i utvecklarbloggen kommer också att användas som underlag för avslutande diskussioner i kursen TDP019 Projekt: Datorspråk.

Vad ska man ta upp för frågor i utvecklarbloggen?

Utvecklarbloggen ska i huvudsak innehålla följande tre saker:

 • Reflektioner kring hur det är att lära sig ett nytt språk (Ruby):
  Hur har ni gått tillväga för att lära er Ruby?
  Vilka fel och misstag har ni gjort under tiden?
  Vad finns det för nya konstruktioner i Ruby som ni inte sett förut?
  Vad finns det för konstruktioner som ni känner igen men som ser lite annorlunda ut?
  Finns det något som ni irriterar er på eller tycker om i Ruby?
 • Reflektioner kring de olika tekniker som ni stöter på:
  Hur användbart verkar detta vara?
  Hur lätt/svårt är det att sätta sig in i?
  Har ni hittat alternativa källor för att ta reda på nya saker?
 • Dokumentation av hur ni har tänkt när ni arbetat fram era lösningar:
  Vad arbetade ni med (i grova drag) vid varje labbpass?
  Hur har ni tolkat uppgiften?
  Vad var svårt eller lätt med uppgiften?

Utvecklarbloggen handlar inte om att ni ska försöka tycka "rätt" saker om Ruby, uppgifterna eller de tekniker vi använder. Det finns få saker i kursen där man entydigt kan säga att något är bättre eller sämre. Alla åsikter är viktiga, oavsett tidigare erfarenheter.

Hur ska utvecklarbloggen se ut, rent praktiskt?

Utvecklarbloggen kan bestå av en vanlig textfil, eller vara en fullskalig offentlig blogg på nätet. Ni bestämmer själva hur ni vill göra. När ni skickar in era lösningar bifogar ni utvecklarbloggen, antingen som en fil eller som en länk till er blogg.

Ett bra tips är att försöka skriva någonting varje gång ni börjar och/eller avslutar ett labbpass.


Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2022-01-12