Göm menyn

Enhetstester

Enhetstestning (eng. unit testing) är en metod för att säkerställa att enskilda delarna av programkoden fungerar som den ska. En enhet är den minsta testbara delen av koden. Samtidigt som man skriver den verkliga koden, eller ännu hellre innan, skriver man ett separat program som testar att koden fungerar. Testningen sker genom att man anropar sina metoder med olika indata och kollar att man får tillbaka rätt utdata. Genom att man lägger denna kontrollen i ett separat program kan man lätt köra kontrollen igen. Framför allt kan man köra alla kontroller en gång till när man ändrat någon liten detalj.

För labbarna ska ni använda ett testramverk som heter test-unit . Till varje uppgift som ni lämnar in ska det också finnas enhetstester, så att er opponentgrupp lätt kan testa om ni har gjort rätt. Ramverket finns dokumenterat här.

En bra testrutin testar "allt", inom rimliga gränser. De testfall som man konstruerar ska se till att alla delar av koden körs minst en gång, t.ex. bör man hitta på olika testfall som testar alla grenar av en if-sats. Om specifikationen av uppgiften säger att programmet ska klara av att hantera även felaktiga indata ska man givetvis testa detta också.


Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2022-01-12