Göm menyn

TDDI82 Objektorienterad problemlösning

Etikmoment UPG1


Etikmoment inom TDDI82

Mål

Efter genomgången kurs ska du "kunna redogöra och analysera etiska aspekter relaterade till ämnesområdet." Momentet rymmer "seminarie-diskussion kring etiska aspekter relaterade till mjukvaruutveckling och mjukvaruprojekt".

Litteraturlista

Seminarium I - Mjukvaruutveckling och teknikens etik

Förberedelser: Före seminarium I ska ni individuellt identifiera och beskriva ett etiskt problem som är kopplat till någon typ av programmering/mjukvaruutveckling och dess tillämpning. Detta etiska problem kommer att vara ert "case". För inspiration kan ni titta på följande youtubeklipp, men ni kan förstås välja något annat än de etiska aspekter som tas upp här:

Försök att beskriva ert valda problem så noga som möjligt och fundera på vad man behöver förstå (om tekniken, men också sammanhanget) för att förstå problemet. Beskriv problemet på ett sätt så att även personer med få eller inga kunskaper om tekniken kan förstå det, vad det är som orsakar problemet och vad det är, enligt er, som gör problemet till ett etiskt problem.

Seminarium: Första timmen består av en introduktion av momentet.

Under andra timmen kommer ni att i grupp få presentera ert case och diskutera detta tillsammans.

Seminarium II - Datorspel och etik

Detaljer kommer längre fram

Förberedelser: Före seminarium II ska ni ha läst artikeln Towards an Ethics of Video-Gaming samt A Method for Discovering Values in Digital Games.

Seminarium: Under seminariet kommer ni att tillsammans i era projektgrupper få fundera på etiska aspekter på datorspel och era egna projekt utifrån litteraturen ovan.


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-04-13