Göm menyn

TDDI82 Objektorienterad problemlösning

Kursinformation

Kursen behandlar objektorienterat tankesätt genom dels användning av standardbiblioteket i C++ och genom dels objektorienterad analys och design för ett eget projekt i C++.

Två laborationer ger övning och förståelse för hur standardbiblioteket är uppbyggt och hur det kan utökas och användas.

Ett projektet ger vidare övning i såväl standardbiblioteket som objektorienterad analys och design.

Kursen ger även en aktiv övning och insikt i etiska aspekter relaterade till mjukvaruutveckling i seminarieform.

V.g. se LiU:s studieinformation.


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-03-11