Göm menyn

TDDI82 Objektorienterad problemlösning

Möte med handledare


Under projektets gång har ni möjlighet att boka möte med er handledare. Detta kan vara för att ni vill ha hjälp att tackla något problem, att ni vill diskutera krav, eller annat releterat till ert projekt. För att boka ett möte med er assistent måste ni skicka ett mail till er handledare enligt följande format:

To: <Er handledare>
CC: LiU-ID@student.liu.se för samtliga projektmedlemmar
Subject: TDDI82: Möte med TDDI82-Grupp-XXX
Content:
En agenda och förslag på tider ni vill ha mötet (minst 3 olika).
Tänk på följande:
 • Ni måste skicka en detaljerad agenda till er handledare, detta innebär att ni ska skriva exakt vad ni vill att mötet ska handla om.
 • Om ni behöver hjälp ska ni skriva;
  • Detaljerat vad ni har för problem
  • Vad ni har försökt att göra och varför det inte har fungerat
  • Vad ni förväntar er att handledaren ska kunna hjälpa till med

  Det är viktigt att tänka på att handledaren inte är där för att lösa era problem åt er, utan handledaren är där för att hjälpa er att komma fram till en lösning. Därför att det viktigt att ni är tydliga med hur handledaren kan hjälpa er på bästa sätt.

 • Om ni vill diskutera krav eller plannering är det viktigt att ni ger en tydlig annledning till varför ni vill diskutera detta.
 • Tänk på att handledarna har mer än en projektgrupp, detta innebär att:
  • ett möte bör inte ta mer än 45 minuter
  • ni kan endast förvänta er ett möte i veckan
  • det kan ta handledaren upp till och med ett dygn att svara på mail
 • Det kan vara fördelaktigt om ni försöker boka möte med handledaren på de schemalagda projektpassen.
 • Annledningen till att vi har dessa krav är för att handledarna kan förbereda sig på bästa sätt inför mötet och därmed kunna optimera både er tid och handledarens tid.
 • Notera att det är handledaren som boka sal för mötet.

Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2019-03-12