Göm menyn

Förberedelse 1: IntelliJ IDEA

Syfte: Få hjälp med tråkiga rutinuppgifter!

Programmering kan innehålla många rutinmässiga steg som vi helst vill undvika. Därför är det ofta smidigt att använda en integrerad utvecklingsmiljö (IDE), särskilt när man redan har lärt sig grunderna i programmering.

Moderna miljöer gör ju långt mer än att "hålla reda på filerna": De analyserar och indexerar automatiskt koden allteftersom den skrivs, visar omedelbart vissa typer av misstag och problem i koden, ger möjlighet till avancerad navigering och kodanalys (vem anropar den här metoden?), och tar hand om många tråkiga uppgifter när du vill omstrukturera din kod. Och automatiska kodvarningar är ofta en bra hjälp till att lära sig programmera bättre!

Syfte: Mer erfarenhet, färre rutinkompletteringar!

I labbdelen av den här kursen använder vi alltid IntelliJ IDEA, som finns både i kommersiell variant och som open source-version (Community Edition, kan användas hemma). Några anledningar är:

 • Det är dags att introducera fullständiga utvecklingsmiljöer, för den som inte har använt dessa förut.

 • I labbarna kommer vi att gå genom en del viktig funktionalitet såsom enklare användning av debuggers, refactoring med mera. För att göra detta behöver vi fokusera på en specifik miljö, i detta fall IDEA.

 • Just IDEA har också över 600 kodinspektioner som ger information om många potentiella problem redan i utvecklingsmiljön. Detta ger er snabbare feedback om många former av problem i koden, vilket också är ett extra inlärningstillfälle. Därigenom får assistenten mer tid till andra och viktigare former av handledning. Detta har också enligt vår erfarenhet kraftigt minskat antalet rutinkompletteringar.

 • IDEA är basen för flera andra utvecklingsmiljöer som används på LiU, t.ex. PyCharm (för Python) och Android Studio (som U-programmet använder inom mobila applikationer).

Från och med projektet får man själv välja miljö – men tidigare år har många studenter sett fördelar i IDEA, varit glada för att få testa något nytt, och fortsatt med detta.

Använd gärna referenskortet till hjälp:

IDEAs uppstart och utseende kan ändras en del mellan olika versioner och kan skilja sig beroende på om man t.ex. har använt IDEA tidigare eller inte. Vi försöker täcka de vanligaste fallen men någon detalj kan skilja sig mot instruktionerna, och vi uppdaterar inte alla bilder varje år. Fråga om du är osäker på något!

Att starta IDEA (SU-PUL, PC-PUL, hemma)

Att göra 1a: Starta IDEA i Linux-sal

I Linux-salarna (SU) startas IDEA 2018.3 med följande kommando:

   module add prog/idea/2018.3.3
   idea.sh

Om du någon gång får en dialogruta med namnet "Platform and Plugin Updates" väljer du "Ignore This Update", eftersom IDEA-installationen uppdateras centralt.

Att göra 1b: Starta IDEA i Windows-sal

I Windows-salarna (PC) finns IDEA (för närvarande 2018.3) tillgänglig i startmenyn.

Om du någon gång får en dialogruta med namnet "Platform and Plugin Updates" väljer du "Ignore This Update", eftersom IDEA-installationen uppdateras centralt.

Att göra 1c: Starta IDEA på egen dator

Det går att köra IDEA på egen dator, genom att installera det själv (ger oftast mycket bättre prestanda) eller genom att köra ThinLinc. Se instruktionerna, men glöm inte att också komma till labbar för att få feedback och redovisa steg för steg.

När IDEA startar för första gången

Att göra 2: Gamla inställningar?

När IDEA startar för första gången vill den fråga om några vanliga inställningar.

 1. Till att börja med kan det komma en dialog där man kan välja att använda tidigare inställningar (om man har använt IDEA tidigare), eller starta från noll. Om du väljer att starta utan tidigare inställningar kommer en del frågor efter att licensen angivits.

 2. För att kunna köra programmet måste du godkänna Jetbrains User Agreement (tidigare Jetbrains Privacy Policy):

 3. Därefter kan IDEA eventuellt fråga om den får skicka användningsstatistik till JetBrains. Svara enligt din egen åsikt.

Att göra 3: Konfigurera IDEA

Om du inte importerat inställningar kommer du nu att få några frågor om hur du vill konfigurera miljön.

Om du inte har tidigare inställningar kommer du att behöva gå igenom ett antal steg. I vårt senaste test såg proceduren ut så här.

 • Set UI Theme: Välj mörkt eller ljust tema, följt av Next.

 • Default Plugins: Här behöver inget ändras; tryck Next.

 • Download Featured Plugins: Här behöver inget ändras om du inte själv vill det. Du kan t.ex. använda vim-bindningar om du är bekant med det, men var beredd på att vissa instruktioner kanske inte anger korrekt tangentkombination, och att handledaren inte längre kan hjälpa dig hitta kommandon :-)

 • Create Desktop Entry (frågas i vissa miljöer): Vill du ha en ikon för IDEA på din desktop?

 • Create Launcher Script (frågas i vissa miljöer): Vill du ha ett eget script för att starta IDEA? Du kan tacka nej eftersom du kan starta genom modulen + idea.sh.

Att göra 4: Licens till IDEA

I labbsalarna kräver IDEA en licens som delas ut av en licensserver. När du startar första gången får du därför upp en dialog:

Gör så här:

 • Välj Activate och Activate your license with: License server.

 • Gå till License server address och skriv/klistra in http://appserv.ida.liu.se:4900/

 • Tryck Activate

Hemma kan du antingen installera IDEA Community Edition, som inte kräver licens, eller begära en personlig studentlicens från JetBrains. Du kan bara använda licensservern från universitetets datorer.

Att göra 5: Kurskonfiguration

Efter en stund kommer IDEAs startup-skärm att visas. Den ser ungefär ut så här (beroende på operativsystem och version):

Nu är det dags att ladda ner och importera ett antal kursspecifika inställningar för IDEA.

Ladda ner en JAR-fil med IDEA-inställningar.

Välj sedan Configure (längst ner) → Import Settings, och välj den JAR-fil som du laddade ner. Välj sedan att importera allt.

Det är viktigt att du använder rätt inspektionsprofil när du utvecklar ditt projekt. Kontrollera därför att inspektionen för default-projekt är satt till den som just importerats. Välj Configure | Project Defaults | Settings i fönstret. I det nya fönster som kommer upp (titel "Default Settings") väljer du Editor | Inspections och kontrollerar att Profile är TDDD78-2019-v1. Eftersom default-projektet nu använder rätt profil kommer alla nya projekt som skapas att vara inställda på detsamma.

(När ett specifikt projekt är öppet kan du ändra dess inspektionsprofil via File | Settings | Editor | Inspections | Profile.)

Nu är IDEA klar att använda, men vi behöver också sätta upp versionshanteringen och skapa ett IDEA-projekt.

Jonas Kvarnström, Mikael Nilsson, 2014–2019.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2019-02-05