Göm menyn

Hållpunkter och deadlines 2017

Moment Rekommenderat
När ni bör vara klara för att "hålla takten".
Deadline demo och inlämning
När ni måste ha demonstrerat och diskuterat med handledaren första gången
respektive lämnat in resultatet (elektroniskt) första gången
Labb 1 (Intro)170123Demo senast 170215 (redovisningstillfället, vecka 7)
Demonstrera helst tidigare! Redovisningstillfället kan bli "överfullt"!
Nästa chans: Vid Extra labbdemo 1
Labb 2 (OO)170130Demo senast 170215 (redovisningstillfället, vecka 7)
Demonstrera helst tidigare! Redovisningstillfället kan bli "överfullt"!
Nästa chans: Vid Extra labbdemo 1
Labb 3 (Ärvning)170207Demo senast 170215 (redovisningstillfället, vecka 7)
Demonstrera helst tidigare! Redovisningstillfället kan bli "överfullt"!
Nästa chans: Vid Extra labbdemo 1
Labb 4 (Bra kod)170210Demo senast 170215 (redovisningstillfället, vecka 7)
Demonstrera helst tidigare! Redovisningstillfället kan bli "överfullt"!
Nästa chans: Vid Extra labbdemo 1
Miniprojekt: Tetris 170302 Tänkt start är måndag 170213
Demo senast 170302–03 ▶ inlämning 170305
Redovisningstillfällena 170302–03 är enbart för Tetris.
Nästa chans: Vid Extra labbdemo 1.
Projektplanering 170308 Om ni lämnar in senast 170308 (periodens sista dag) kan ni få eventuella kommentarer i tid till planerad projektstart. Lämna annars in så snart ni kan, så tar vi hand om det så snabbt som möjligt.
Absolut deadline: Planeringsdelen av projektbeskrivningen måste lämnas in i gott skick inför de deadlines som visas nedan för respektive inlämningstillfälle. Annars kan kodinlämningen få vänta till nästa omgång.
Projektstart 170320
Detta datum övergår vi till nya labbgrupper och börjar med projektarbete!
Självklart går det bra att börja tidigare.
Extra labbdemo 1
Demo 170418 ▶ inlämning 170423
Demonstrera och lämna in labbar/Tetris under omtentaperioden.
Projekt Projektplanering 170331 ▶ demo (170501-170505) ▶ inlämning 170507
Kräver att ursprungliga projektbeskrivningen (planeringsdelen) lämnades in i gott skick senast 170331.
Demonstrera och redovisa på labbtid. Godkänd demo kräver att eventuella buggar är små och bara kräver små ändringar kodmässigt. Vid större anmärkningar krävs nytt demo vid kompletteringstillfälle.

Inlämning av kod och uppdaterad projektbeskrivning kan ske något senare, vilket ger lite tid till att fixa eventuella små buggar och polera kod. Alla features måste finnas redan vid demo.
För att få en rättvis bedömning går vi genom samtliga projekt efter inlämningsdeadline, även om ni lämnar in tidigare!
Extra labbdemo 2
Demo (170605–09) ▶ inlämning 170611
Demonstrera och lämna in försenade eller kompletterade labbar/Tetris under omtentaperioden.
Det fria projektet kan inte lämnas in, kompletteras eller plussas här.
Komplettering 1
Projektplanering 170611 ▶ demo (170814–25) ▶ inlämning 170827
Demonstrera och lämna in försenade eller kompletterade labbar och projekt.
Projektinlämning kräver att planeringsdelen av projektbeskrivningen lämnades in i gott skick senast 170612.
Inlämningar bedöms normalt inom 3 arbetsveckor efter deadline.
Komplettering 2
Projektplanering 170917 ▶ demo (171025–28) ▶ inlämning 171029
Demonstrera och lämna in försenade eller kompletterade labbar och projekt.
Projektinlämning kräver att planeringsdelen av projektbeskrivningen lämnades in i gott skick senast 170919.
Inlämningar bedöms normalt inom 3 arbetsveckor efter deadline.
Komplettering 3
Projektplanering 171125 ▶ demo (180108–12) ▶ inlämning 180114
Demonstrera och lämna in försenade eller kompletterade labbar och projekt.
Projektinlämning kräver att planeringsdelen av projektbeskrivningen lämnades in i gott skick senast 171127.
Inlämningar bedöms normalt inom 3 arbetsveckor efter deadline.

Exakta datum för demonstrationer inom tentaperioder kan inte bestämmas förrän alla tentor har schemalagts, inklusive datortentor som använder SU-salarna. Motsvarande inlämningsdeadlines är bestämda på förhand.

Viktigt att tänka på

  • Lämna in innan deadline! IDAs policy är att man gör klar labbar och projekt under kursens gång. Vi är generösare och har fler extratillfällen, men förseningar kan ge er problem att hinna med andra kurser.

  • Mellan våra extratillfällen har vi inte möjlighet att bedöma inlämningar, eftersom vi har andra arbetsuppgifter då!

  • Blir första inlämningen inte godkänd räknar vi med att du arbetar extra hårt för att kompletteringen ska vara helt korrekt. Lämnar du in många kompletteringar av samma labb kan handledaren först behöva prioritera annat (flera omgångar av feedback kan man gärna få på bokade labbtider).

  • Utnyttja labbtillfällena till frågor! Efter kursens slut har vi andra arbetsuppgifter, så svar på kursfrågor kan dröja länge eller helt utebli.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2017-10-24