Göm menyn

Subversion

Användning av Subversion är frivilligt.

Subversion är ett versionshanteringssystem, dvs. ett verktyg som håller reda på olika versioner av kod, dokument, eller andra filer. Genom att regelbundet checka in labb- eller projektkod i ett Subversion-arkiv ("repository") lagrar ni löpande kopior av hur koden har sett ut i olika steg under hela programutvecklingen. Det gör att:

 • Det blir enkelt att gå tillbaka om man upptäcker att man är på fel väg, utan att manuellt spara versioner ("project", "project-old", "project-newer", "project-130823", ...).

 • Man kan ta fram historiken och se vilka filer – eller vilka rader – som ändrats, och när. Man kan också se vem som har ändrat vad.

 • Det går att se i utvecklingsmiljöer som IDEA exakt vilka "lokala ändringar" man har gjort sedan den senaste incheckningen, genom färgläggning av marginalen till vänster om koden. Enskilda ändringar kan lätt återställas om man är missnöjd med dem.

 • Genom att uppdatera projektet från Subversion kan man infoga andras ändringar (eller egna ändringar utförda på annan dator), utan att behöva skicka kod via epost och själv försöka hålla reda på vad som är nyast. Om någon har ändrat på samma rader som man själv har ändrat "lokalt" får man hjälpa till att välja vilka versioner som ska användas, men man riskerar i alla fall inte att helt missa sådana ändringar. Se även Resolve Any Conflicts om ni är intresserade av detaljer.

 • Man får en "automatisk" säkerhetskopia, om något skulle gå katastrofalt fel (man råkar radera fel fil, klippa bort kod som man sedan behövde, ...)

Många liknande system finns. Subversion är på sätt och vis en efterföljare till det äldre systemet CVS, med många förbättringar men med ett liknande centraliserat system för att hålla reda på källkoden. Flera andra system, t.ex. Git, använder en distribuerad modell. Vi väljer att använda Subversion i denna kurs av flera anledningar, bland annat att den modell Subversion använder kan vara enklare att förstå för den som inte har använt versionshantering. Det finns dessutom en central Subversion-server på IDA, vilket förenklar för kursdeltagarna.

Vill du veta mer om versionshantering i allmänhet kan du läsa t.ex. denna artikel. Annars kan du fortsätta med IDEA-specifika instruktioner nedan.

Att använda Subversion i IDEA

IDEA har en "inbyggd" Subversion-klient, så ingen ytterligare mjukvara behövs.

För att använda Subversion behöver ni veta adressen till er labbgrupps SVN-arkiv, som kommer att vara tillgängligt för gruppens medlemmar och för kursens lärare. Varje adress har formen https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2015-.../gruppbeteckning. Adresserna finns längst ner på denna sida.

Instruktionerna nedan gäller användning av IDEA. Använder ni en annan miljö förutsätter vi att ni själva kan ta reda på hur man använder Subversion i denna miljö.

 1. När ni skapat ett IDEA-projekt är det dags att importera projektet till Subversion. Detta gör ni med "VCS | Import into Version Control | Share Project (Subversion)...". Använd inte "Import into Subversion". Genom att använda "Share" istället slipper ni ett antal mellansteg.

  En dialogruta med titeln "Select Share Target" visas. Klicka på + för att lägga till ett SVN-arkiv. Ange er adress, på formen "https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2015-.../gruppbeteckning", och tryck OK. Välj detta arkiv i listan. Under "Define share target" kan ni låta standardvalet, det tredje, förbli valt. Detta gör att er labb eller ert projekt lagras i en underkatalog döpt efter IDEA-projektnamnet.

  Tryck Share. Om IDEA frågar vilket Subversion-format ni vill ha kan ni välja "1.8". IDEA kommer sedan att skicka samtliga filer i ert nuvarande projekt till det repository ni har valt.

 2. Om någon vill arbeta med projektet på en annan dator / från ett annat konto kan man checka ut det där, antingen via kommandoradsverktygen, från IDEAs "startfönster" (välj "Check out from Version Control"), eller från menyvalet VCS | Checkout from version control | Subversion.

 3. Varje gång ni lägger till en fil i IDEA kommer ni att få en fråga om denna fil också ska versionshanteras. Normalt ska den så klart göra det. Ni kan stänga av frågorna med File | Settings | Version Control | Confirmation | When files are created | Add silently. Motsvarande gäller när filer raderas och ska tas bort ur versionshanteringen.

 4. När ni har jobbat ett litet tag och känner att ni har kommit framåt kan det vara dags att checka in en ny version i Subversion. Detta görs med VCS | Commit changes. Vänta inte för länge utan checka gärna in ett antal gånger varje dag.

  Vid incheckning visar IDEA en dialogruta där ni bör skriva en kommentar om de ändringar ni har gjort. Till er hjälp har ni ett grafiskt diff-verktyg som visar exakt vad som ändrats sedan senaste versionen. Ni kan också välja att formatera om kod (rekommenderat), optimera import-satser (rekommenderat), genomföra kodanalys (välj själva) och/eller kolla efter nya TODO-satser (välj själva).

 5. Om ni har arbetat med projektet på en annan dator och vill ha de senaste incheckade ändringarna får ni detta med VCS | Update Project.

 6. Om ni vill se historiken för en fil: Högerklicka den och välj Subversion | Show History. I bilden nedan ser ni revisionsnummer, incheckningsdatum, vem som checkade in, och incheckningskommentaren.

Att använda Subversion från kommandoraden

Om ni vill använda Subversion från kommandoraden hänvisar vi till den fritt tillgängliga dokumentationen på nätet.

Subversion-arkiv för labbar

Adresser till Subversionarkiv för labbar (för grupper registrerade innan deadline) kommer att publiceras här.

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-1
annni913

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-2
oskaa489

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-3
musab250

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-4
tobfe318

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-5
felsc926

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-6
chafo246

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-7
perfa292

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-8
frijo793

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-9
jesse317

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-11
ellka591

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-12
sebgr273

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-13
matka216

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-14
araba103

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-15
sabse455

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-16
vikbl327

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-19
chrha376

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/a_d1a-20
rosra625

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-1
matbu405

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-2
fanjo813

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-3
arogo305

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-4
henan076

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-5
thoan578

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-6
oskan107

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-7
alfha306

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-8
linka825

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-9
nisan016

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-10
danda600

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-11
jenli414

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-12
emiha868

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-13
rasan412

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-14
roban724

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-15
hamer848

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-16
iliay038

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-17
tobal883

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-18
nicby889

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/b_d1a-19
saral853

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-1
augme758

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-2
emilu795

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-3
rasla636

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-4
antni450

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-5
henli070

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-7
erijo063

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-8
danjo554

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-9
davju247

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-10
dankh136

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-11
antla703

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-12
alfeg286

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-13
axelo225

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-14
oliha089

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-15
andlu984

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-16
joani718

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-17
albhe417

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/c_d1b-18
simhe860

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-1
jesjo430

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-2
joael543

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-3
bjohv276

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-4
davha914

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-5
joeos014

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-6
simho765

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-7
axeno840

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-8
erili002

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-9
axeka054

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-10
paoma564

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-11
micjo673

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-12
maxgu337

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-13
frema245

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-14
eddpe341

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-15
timmy449

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-16
fabka632

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-17
sebgu182

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-18
axeho823

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/d_d1b-19
denmi351

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-1
ponsv690

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-2
alewi684

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-3
rasvi744

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-4
johwi801

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-5
matul573

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-6
erior950

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-7
gussv907

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-8
teori199

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-9
antst190

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-10
danth343

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-11
gusso811

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-12
hamhj288

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-13
marli947

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-14
freej101

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-15
davse612

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-16
rolsi701

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-17
simas360

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-18
vikst264

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/e_d1c-19
adape599

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-1
aleze075

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-2
wilsj878

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-3
joapr715

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-4
madla458

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-5
micka199

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-6
kevst582

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-7
robch386

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-8
marli763

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-9
wilsu649

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-10
erite601

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-11
wilve383

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-12
johli305

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-13
dimst638

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-14
carro311

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-15
krisi211

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-16
marpe902

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-17
erisv795

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-18
ludsv901

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/f_d1c-19
leope892

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-1
andwi954

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-2
bjode786

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-3
davas593

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-4
ebbfo506

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-5
danhe178

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-6
danjo905

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-7
amabr104

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-8
adaan690

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-9
ricto938

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-10
joaso184

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-11
eriny656

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-12
davva679

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-13
rical803

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-14
aleev379

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-15
jensa685

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-16
nikgr117

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-17
joejo607

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-18
leier318

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-19
raslo342

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/g_u1-20
vikpe557

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-1
jonst193

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-2
johli252

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-3
zacno594

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-4
antny652

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-5
fabha972

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-6
elmzi904

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-7
micab709

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-8
joeal360

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-9
johka036

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-10
antge210

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-11
nicaa636

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-12
robka246

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-13
ludwe631

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-14
tjegu689

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-15
rubhi431

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-16
leoha898

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-17
jonlu578

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-18
sambl126

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Labbar/h_u1-19
timha404

Subversion-arkiv för projekt

Uppdaterat 160314.

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-1/
linka825
sabse455

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-2/
arogo305

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-3/
tobal883
henan076

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-4/
musab250
alfha306

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-5/
araba103
vikbl327

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-6/
sebgr273
fanjo813

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-7/
paoma564

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-8/
danri396

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-9/
danda600

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-10/
nicby889
oskan107

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-11/
thoan578
denmi351

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-12/
emiha868
tobfe318

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-13/
jenli414
hamer848

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-14/
perfa292
chafo246

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-15/
matka216
ellka591

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-16/
chrha376
iliay038

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-17/
nisan016

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-18/
frijo793
felsc926

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-19/
musal315

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-20/
jesse317

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/k_d1-21/
rasan412
roban724

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-1/
dankh136

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-2/
joani718
axeno840

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-3/
davha914
joeos014

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-4/
bjohv276
axeka054

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-5/
rasla636
henli070

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-6/
antni450
danjo554

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-7/
simho765
axelo225

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-8/
andlu984
oliha089

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-9/
albhe417

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-10/
jesjo430

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-11/
timmy449
joael543

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-12/
augme758
davju247

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-13/
alfeg286
antla703

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-14/
erijo063
emilu795

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-15/
davse612

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-16/
erisv795
simas360

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-17/
ludsv901

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-18/
eddpe341

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-19/
frema245
fabka632

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/l_d1-20/
kevst582

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-1/
marli947
freej101

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-2/
gussv448

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-3/
micka199
madla458

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-4/
teori199
alewi684

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-5/
johwi801

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-6/
robch386

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-7/
matbu405

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-8/
erior950

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-9/
ponsv690
rasvi744

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-10/
gusso811
gussv907

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-11/
aleze075

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-12/
annni913

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-13/
wilsj878

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-14/
joapr715

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-15/
hamhj288
dimst638

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-16/
danth343
krisi211

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-17/
marpe902
leope892

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-18/
johli305

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-19/
wilve383
erite601

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-20/
marli763

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/m_d1-21/
carro311
rolsi701

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-1/
adaan690
davas593

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-2/
bjode786
sambl126

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-3/
ebbfo506
amabr104

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-4/
antge210
eriny656

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-5/
micab709

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-6/
ricto938

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-7/
leoha898
ludwe631

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-8/
rical803
danhe178

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-9/
davva679
andwi954

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-10/
elmzi904

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-11/
aleev379
timha404

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-12/
zacno594
antny652

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-13/
fabha972
jonlu578

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-14/
rubhi431
tjegu689

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-15/
jonst193

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-16/
nicaa636
raslo342

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-17/
leier318

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-18/
hantc350

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-19/
johka036
johli252

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-20/
joaso184
danjo905

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-21/
robka246

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-22/
ollni618

https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDD78/2016-1-Projekt/n_u1-23/
joejo607

Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2017-01-09