Göm menyn

Grupper och handledning

I labb 1–4 har vi 8 grupper, två för varje klass: D1A→A/B,  D1B→C/D,  D1C→E/F,  U1→G/H. Kognitionsvetare och övriga kan välja mellan A/B/E/F, där det är färre studenter.

Anmäl dig i WebReg3. Om det är fullt i alla "dina" grupper, kontakta examinatorn.

Gå alltid till din schemalagda sal. Handledaren behöver stanna där, så om det är fullt: Be någon som inte går kursen att flytta sig, eller säg till handledaren så fixar han det. I mån av tid och plats kan man även gå till andra labbar och/eller fråga andra handledare, men man ska alltid redovisa för sin egen handledare.

Handledarna ska vara närvarande vid schemalagda labbar men kan (precis som ni) ta en rast. Vid sjukdom täcker övriga handledare upp. Vi lägger ut mer labbtid redan från början för att kompensera för detta!

Utnyttja handledningen!

Utnyttja handledningstillfällena till fullo! Gå dit, även om det är trevligt att sitta hemma.

Vänta inte med att fråga till du har spenderat 20 timmar och inser att du har kört fast totalt! Vi kan inte hjälpa er om vi inte vet att ni har problem. Labbar är ett sätt att lära sig, inte bara ett sätt att visa vad man redan kan.

De riktigt svåra problemen är de man inte ens vet om att man har! Be gärna handledaren att helt enkelt titta lite på programmet då och då, speciellt under projekten.

Om du missar att uppfylla ett krav, och vi inte har fått chansen att påpeka det tidigt genom att du är närvarande regelbundet, kan vi så klart inte heller ta hänsyn till hur mycket arbete det blir när du måste uppfylla det kravet i efterhand.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2017-01-09