Göm menyn

Litteraturförteckning för kurser inom Statistik läsåret 08/09

Den här listan underhålls så gott det går men ibland kan man behöva byta bok med kort varsel t.ex. därför att den bok som var tänkt inte går att få fram. Du bör alltid dubbelkolla med kursens webbsida (om den finns och är uppdaterad) eller med kursansvarig innan du köper en bok.Kompendier finns att köpa hos Bokakademin i Kårallen.

Statistik och dataanalysprogrammet

Litteraturförteckningen för Statistik och dataanalysprogrammet underhålls inte längre. Sök information om litteratur på kursernas webbsidor.

Fristående kurser och Pol.Kand.-programmet

 • Del A: Grundläggande statistik, 7.5hp (732G01, 732G02-A)

  Körner, S., Wahlgren, L. Statistisk dataanalys, 4:e upplagan.
  Leander, Eva Vägda medeltal (läggs ut på kurshemsidan).
  Kompletteringsmaterial och formelblad för grundkursen i statistik (läggs ut på kurshemsidan).
 • Del B: Regressions- och tidsserieanalys, 7.5hp (732G05, 732G02-B)

  Bowerman, B.J., O'Connell, R., Koehler, A.Forecasting, Time Series and Regression. 4th Edition. Duxbury, 2005. ISBN 0534409776.
  Kompletterande material om index och efterfrågeanalys som läggs ut på kurshemsidan.
 • Del C: Surveymetodik, 7.5hp (732G04, 732G02-C)

  Nordgaard, A. Räkna på urval!, senaste utgåvan. Kompendium (huvudlitteratur).
  Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur.
 • Time Series Analysis, 7.5hp (732G06)

  Bowerman, B.L, O'Connell, R.T. och Koehler, A.B. Forecasting and times series - an applied approach. 4rd ed. Thomson Brooks/Cole, 2005. ISBN: 0-534-40977-6.
  Kompletterande material delas ut.
 • Introduction to Regression Methods, 7.5hp (732G18)

  Kutner, Nachtsheim, Neter & Li Applied Linear Statistical Models, 5th ed.
  Material för datorövningar läggs ut på kurshemsidan.

Nätkurser

 • Multivariate Methods, 7.5hp (732G08)

  Manly, B.F.J. Multivariate Statistical Methods. 3:e uppl. ISBN: 1-58488-414-2.
  Kompendium: Danielsson, S. Grundläggande inferens vid multivariat normalfördelning.

Ekonomprogrammen

 • Statistik, 11hp för SPREK (HSTA81)

  Moore, D.S. The Basic Practice of Statistics. 4:e upplagan. Kompendium: Leander, E. Kompendium för kursen i Statistik för Internationella ekonomprogrammet.
 • Statistik A, 7.5hp (732G70)

  Körner och Wahlgren. Statistisk dataanalys. 4:e upplagan. Studentlitteratur.
  Formel- och tabellsamling som delas ut vid kursstart.
 • Statistk B, 8hp (732G71)

  Andersson, Jorner och Ågren Regressions- och tidsserieanalys 3e upplagan, studentlitteratur, ISBN 9789144029870
  Kompletterande material läggs ut på hemsidan.

Systemvetenskapliga programmet

 • Statistiska metoder, 7.5hp (732G60)

  Körner, Svante & Wahlgren, Lars Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Biologiprogrammet

 • Statistik; teori och tillämpning i biologi 7.5hp (??????)

  Olsson, Ulf , Englund, Jan-Eric , Engstrand, Ulla Biometri: grundläggande biologisk statistik. Studentlitteratur AB, Sverige, 2005 (ISBN 9789144045771).

Forensisk vetenskap påbyggnadsutbildning

 • Resultatvärdering 5p (TAMS13):
  David Lucy Introductory Statistics for Forensic Scientists, Wiley, 2005. ISBN: 0-470-02200-0.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2009-10-20