Göm menyn

Litteraturförteckning för kurser inom Statistik läsåret 03/04

Kompendier finns att köpa hos Bokakademin i Kårallen.

Statistik och dataanalysprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Statistikerprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Fristående kurser och Pol.Mag.-programmet

 • Del A: Introducerande statistik 5p (HSTA06-A, HSTA91-A):
  H03: Körner, Wahlgren Statistisk dataanalys. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01236-5.
  V04: Körner, Wahlgren Statistisk dataanalys. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01236-5.
 • Del B: Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA06-B, HSTA09, HSTA91-B):
  H03: Körner, Wahlgren Statistisk dataanalys kapitel 13-14. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01236-5. Alternativt: Andersson, Jorner, Ågren Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur.
  V04: Körner, Wahlgren Statistisk dataanalys kapitel 13-14. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01236-5. Kurskompendium. Alternativt: Andersson, Jorner, Ågren Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur. Kurskompendium.
 • Del C: Surveymetodik 5p (HSTA06-C, HSTA08, HSTA91-C):
  H03: Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Kompendium: Nordgaard, A. Räkna på urval!. 2:a upplagan.
  V04: Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Kompendium: Nordgaard, A. Räkna på urval!. 2:a upplagan.
 • Time Series Analysis 5p (HSTB02): Bowerman & O'Connell. Forecasting and Time Series - An Applied Approach. 3rd Edition. Duxbury Press, 1993. ISBN 0-534-93251-7.

Nätkurser

 • Multivariate Methods 5p (HSTC04): Manly, B.F.J. Multivariate Statistical Methods. Kompendium: Danielsson, S. Grundläggande inferens.

Ekonomprogrammen

 • Statistik 7p för SPREK (HSTA81): Moore, D.S. The Basic Practise of Statistics. 2nd Edition. Freeman & Co. 2002. Kompendium: Leander, E. Kompendium för kursen i Statistik för Internationella ekonomprogrammet.
 • Grundläggande statistik och matematik 5p (HSTA75): Jakobsson, Wallin och Wiklund. Inför basåret - Repetionsmatematik ABC. Liber. ISBN: 91-47-01306-0. Körner och Wahlgren. Statistisk dataanalys. 3:e upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01236-5.
 • Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA72): Bowerman, B.J., O'Connell, R. Forecasting and Time Series - An Applied Approach. 3rd Edition. Duxbury. 1993. ISBN: 0534379699.
 • Statistisk undersökningsmetodk 5p (HSTA73): Lekvall, Wahlbin Information för marknadsföringsbeslut. 4:e upplagan. IHM. Kompendium: Nordgaard A.Räkna på urval!. 2:a reviderade upplagan (grön). Kurskompendium.

Systemvetenskapsprogrammet

 • Undersökningsmetodik 5p (HSTA68): Körner, Svante & Wahlgren, Lars Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Biologiprogrammet

 • Statistik; teori och tillämpning inom biologi 5p (NMAB17): Glover T., and Mitchell, K. An Introduction to Biostatistics. McGraw-Hill, New York. International Edition. ISBN 0-07-112199-4.

Kommunikations- och transportsystemprogrammet

 • Statistisk undersökningsmetodik och sambandsanalys 4p (TAMS78): Kompendium: Nordgaard A., Räkna på urval!. Kompendium: Danielsson, S., Introduktion till statistisk sambandsanalys.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2009-01-10