Göm menyn

Grundutbildning inom Statistik

Avdelningen för Statistik vid Institutionen för datavetenskap ger grundutbildning inom Statistik och dataanalysprogrammet 180 hp och fristående kurser i statistik samt kurser inom Ekonomprogrammet och Internationella ekonomprogrammet, Systemvetareprogrammet, Politices magisterprogrammet, Matematisk-naturvetenskaplig utbildning, Kommunikations- och transportsystemprogrammet och påbyggnadsutbildning i forensisk vetenskap. Statistik ger också kurser inom nätuniversitetet.

Avdelningen för Statistik ger också ett internationellt masterprogram, Statistics and Data Mining 120 hp.

Kurser inom statistik

  • Kurser som ges av Statistik.

Kandidatprogram inom statistik

Masterprogram inom statistik

Litteraturförteckning

Tentatillfällen


Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2012-06-21