Göm menyn

Välkommen till Statistik och maskininlärning

Linköpings Universitet utbildar fler statistiker än något annat universitet i Sverige. Den som vill utbilda sig till statistiker har i Linköping tillgång till ett unikt program, Statistik- och dataanalysprogrammet. Vill man därefter läsa vidare finns masterprogrammet Statistics and Data Mining. Linköpings universitet strävar också efter att förnya statistikerns roll i forskningen genom att spela en ledande roll i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Arbete i internationella forskarnätverk och organisationer ges hög prioritet. Avdelningen för statistik och maskininlärning utför även uppdrag som kräver kvalificerad statistisk kompetens. Denna verksamhet vänder sig både till andra avdelningar inom universitetet och organisationer utanför den akademiska världen.

Läs mer


Aktuellt

Ny lektor till STIMA

Jose M Pena, universitetslektor och docent i datalogi, har flyttat till STIMA. Jose forskar inom maskininlärning, speciellt inom probabilistiska grafiska modeller. Jose undervisar bl a pÃ¥ kurser inom Big Data Analytics, Introduction to Machine Learning och Advanced Machine Learning.

Anders Eklund i rampljuset

Anders Eklund vid STIMA har nyligen publicerat en artikel i PNAS som har fått enorm uppmärksamhet i media i t ex NY Times, Wired, The Economist och Nature.
Anders arbete visar att gruppanalys inom fMRI kan ha allvarligt förhöjda typ I fel.

Vi söker nya lektorer

50% forskning i minst fem år. Se annonsen för mer information.

Ny Postdoktor

Matias Quiroz är ny postdoktor vid avdelningen. Matias disputerade nyligen vid Stockholms universitet med en avhandling om Bayesiansk inferens för big data.

Ny doktorand i statistik

Sarah Alsaadi är ny doktorand vid avdelningen. Sarah kommer handledas av Linda Wänström, Robert Thornberg (IBL) och Mattias Villani.

Vi söker en doktorand i statistik med inriktning mot psykometri

Vi söker efter en person som är intresserad av att medverka i forskningsprojektet "Mobbningens sociala och moraliska processer: En 4-årig longitudinell studie" i ett samarbete mellan avdelningen för pedagogik och didaktik (vid institutionen för beteendevetenskap och lärande) och avdelningen för statistik och maskininlärning. Syftet med studien är att undersöka hur social- och moralpsykologiska processer över tid sammanhänger med olika mobbingbeteenden hos mellanstadieelever. Doktoranden kommer, förutom att använda statistiska modeller för att besvara frågeställningar inom projektet, även utvärdera psykometriska egenskaper hos skalorna som används samt utveckla statistiska modeller för psykologiska data.
Se annonsen för mer information.

Ny seminarieserie i maskininlärning

Forskningsgruppen Machine Learning Research Group vid IDA startar upp en ny forskningsseminarieserie IDA Machine Learning Seminars. Maskinginlärning (eng. Machine Learning) är ett vetenskapligt område i gränslandet mellan statistik, artificiell intelligens och datavetenskap. Det första seminariet går av stapeln den 17:e september kl 15.15 i Visionen, och ges av Christos Dimitrakakis som håller föredraget 'Sequential Decision Making: Experiment Design, Big Data and Reinforcement Learning'. Välkomna!

Ny doktorand i statistik

Per Sidén är ny doktorand vid avdelningen. Per kommer att arbeta med statistisk bildanalys av hjärnaktivitet. Huvudhandledare är Prof Mattias Villani.

Cramérpriset 2014

2014 års Cramérpris tilldelades Feng Li av Cramérsällskapet Cramér Society, en sektion av Statistikframjandet. Priset ges årligen till den bästa doktorsavhandlingen i statistik eller matematisk statistik. Professor Mattias Villani var Feng Lis handledare vid Stockholms universitet.

Projektbidrag från VR

Forskningsprojektet 'Statistisk analys av fMRI data' har erhållit 5.5 miljoner SEK över en fyraårsperiod från Vetenskapsrådet (VR). Projektet ska utveckla nya statistiska metoder för analys av functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. Mattias Villani leder projektet.

Postdoktor Anders Eklund besöker avdelningen.

Anders Eklund är postdoktor vid Virginia Tech Carilion Research Institute, där han arbetar med neuroimaging och parallella datorberäkningar. Anders besöker avdelningen under perioden 14-25 oktober för forskningssamarbete med Mattias Villani, Bertil Wegmann och Josef Wilzén med syfte att utveckla bayesianska statistiska metoder för analys av hjärnaktivitet.

Professor Daniel Bättig gästar avdelningen

Professor Daniel Bättig från Bern University of Applied Sciences besöker avdelningen under vårterminen. Professor Bättig leder forskningsinstiutet Institute for Risks and Extremes och forskar inom Bayesiansk statistik inom ett stort antal tillämpingsområden inom teknik och finansiell ekonomi.

2013 - Statistikens år

år 2013 är det internationella statistikåret, ett initiativ för att uppmärksamma hur viktig statistiken och statistikernas arbete är för vårt samhälle. Besök statistics2013.org för mer information.

Vill du gå med i en revolution?

Artikeln Statistics Ready for a Revolution - Next Generation of Statisticians Must Build Tools for Massive Data Sets beskriver hur statistikämnet genomgår dramatiska förändringar och att det finns ett akut behov av statistiska metoder för analys av stora komplexa datamängder. Vi på statistik vid Linköpings universitet har känt till detta under en ganska lång tid, vilket är anledningen till att vi redan 2007 startade masterprogrammet Statistics and Data Mining. Programmet ger dig kunskaperna och verktygen som placerar dig i förtrupperna till den Statistiska Revolutionen.
Sista ansökningsdag är den 15:e january, 2013.
Se videoklippet nedan eller programmets hemsida, för mer information, eller programsidan på facebook.
Vi ser fram emot din ansökan!

Nya lektorer i statistik

Avdelningen har anställt Patrik Waldmann och Linda Wänström som nya lektorer i statistik!
Linda, som börjar den 1:e augusti, kommer från ett lektorat i statistik vid Stockholms universitet. Linda är specialiserad inom psykometri (statistiska metoder inom psykologi).
Patrik, som börjar den 1:a oktober, har senast arbetat som senior forskare vid universitetet för naturresurser och livsvetenskaper (BOKU), Wien. Patrik är specialiserad inom biometri och statistisk genetik.

Nya doktorander i statistik

Avdelningen välkomnar två nya doktorander: Måns Magnusson och Josef Wilzén. Måns och Josef börjar i september och kommer att handledas av professor Mattias Villani.

Ny postdoktor till avdelningen

Bertil Wegmann har blivit tilldelad det tre-åriga Wallanderstipendiet för post-doktorala studier. I sin doktorsavhandling, Bayesian Inference in Structural Second-Price Auctions, utvecklade Bertil statistiska metoder för analys av internetauktioner i modeller med strategiska budgivare. Bertil börjar vid LiU i januari, 2012.

Rekordstort antal nyantagna till kandidatprogrammet i Statistik och Dataanalys

Vid årets antagning till Statistik och dataanalysprogrammet antogs 47 studenter, vilket är det högsta antalet nyantagna sedan programmet startades.

Ny lärobok i grundläggande statistik av Karl Wahlin

Karl Wahlin, lektor vid avdelningen, har publicerat en ny lärobok Tillämpad statistik - en grundkurs, speciellt anpassad för grundläggande kurser i statistik.

Disputation

Agne Burauskaite-Harju försvarade sin doktorsavhandling Characterizing Temporal Changes and Inter-Site Correlations in Daily and Sub-Daily Precipitation Extremes den 10:e Oktober, 2011.

Ny lektor

Oleg Sysoev är ny lektor i Statistik.

Ny professor

Mattias Villani ansluter till avdelningen som ny professor och avdelningschef. Mattias är specialiserad inom Bayesiansk statistik, Datorintensiva metoder och ekonometri. Augusti 2011.


Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2016-11-08