Göm menyn

Litteraturförteckning för kurser inom Statistik läsåret 04/05


Kompendier finns att köpa hos Bokakademin i Kårallen.

Statistik och dataanalysprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Statistikerprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Fristående kurser och Pol.Mag.-programmet

 • Del A: Introducerande statistik 5p (HSTA06-A, HSTA13, HSTA91-A):
  H04 och V05: Körner, Wahlgren Statistisk dataanalys. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01236-5.
 • Del B: Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA06-B, HSTA09, HSTA91-B):
  H04 och V05: Körner, Wahlgren Statistisk dataanalys kapitel 13-14. Studentlitteratur. Kurskompendium i Regressions- och tidsserieanalys (delas ut).
 • Del C: Surveymetodik 5p (HSTA06-C, HSTA08, HSTA91-C):
  H04 och V05: Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Kompendium: Nordgaard, A. Räkna på urval!. 2:a upplagan.
 • Time Series Analysis 5p (HSTB02): Bowerman, B.L, O'Connell, R.T. och Koehler, A.B. Forecasting and times series - an applied approach. 4rd ed. Thomson Brooks/Cole, 2005. ISBN: 0-534-40977-6.
 • Att analysera och tolka kvantitativa data 5p (HSTA14): Vejde, O. och Leander, E. Ordbok i statistik. Olle Vejde Förlag, 2000. Kompendium: Leander, Eva Att analysera och tolka kvantitativa data, övningar m m, januari 2005.

Nätkurser

 • Multivariate Methods 5p (HSTC04): Manly, B.F.J. Multivariate Statistical Methods. Kompendium: Danielsson, S. Grundläggande inferens vid multivariat normalfördelning.

Ekonomprogrammen

 • Statistik 7p för SPREK (HSTA81): Moore, D.S. The Basic Practice of Statistics. 3rd Edition. Kompendium: Leander, E. Kompendium för kursen i Statistik för Internationella ekonomprogrammet.
 • Grundläggande statistik och matematik 5p (HSTA75): Jakobsson, Wallin och Wiklund. Inför basåret - Repetionsmatematik ABC. Liber. ISBN: 91-47-01306-0. Körner och Wahlgren. Statistisk dataanalys. 3:e upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01236-5.
 • Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA72): Bowerman, B.J., O'Connell, R. Forecasting and Time Series - An Applied Approach. 3rd Edition. Duxbury. 1993. ISBN: 0534379699.

Systemvetenskapsprogrammet

 • Undersökningsmetodik 5p (HSTA68): Körner, Svante & Wahlgren, Lars Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Biologiprogrammet

 • Statistik; teori och tillämpning inom biologi 5p (NMAB17): Glover T., and Mitchell, K. An Introduction to Biostatistics. McGraw-Hill, New York. International Edition. ISBN 0072418419.

Kommunikations- och transportsystemprogrammet

 • Statistisk undersökningsmetodik och sambandsanalys 4p (TAMS78): Kompendium: Nordgaard A., Räkna på urval!. Kompendium: Danielsson, S., Introduktion till statistisk sambandsanalys.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2009-01-10