Göm menyn

Litteraturförteckning för kurser inom statistik läsåret 01/02

Kompendier finns att köpa hos Bokakademin i Kårallen.

Statistikerprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Fristående kurser och Pol.Mag.-programmet

Statistik 10 p (HSTA06 och HSTA91) och fristående delkurser 5p (HSTA08, HSTA09 och HSTA10) och sommarkursen (HSTA12):

 • Del A: Introducerande statistik 5p (HSTA06-A, HSTA91-A): Johnson, R.A. och Tsui, K-W. Statistical Reasoning and Methods. Wiley.
 • Del B: Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA06-B, HSTA09, HSTA91-B):
  H01: Bowerman, B.L., O'Connell, R.T. Forecasting and Time Series - An Applied Approach. Duxbury. Kompendium Index, efterfrågeanalys och laborationer.
  V02: Andersson, Jorner, Ågren Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur. ISBN 91-44-19872-8. Kompendium Index, efterfrågeanalys och laborationer.
 • Del C: Surveymetodik 5p (HSTA06-C, HSTA08, HSTA91-C): Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Kompendium: Nordgaard, A. Räkna på urval!. 2:a upplagan.
 • Del D: Statistisk analys av experimentella data 5p (HSTA06-D, HSTA10): Kleinbaum, Kupper, Muller Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods. Third Edition. Duxbury Press.
 • Statistisk analys av marknads- och samhällsdata (HSTA12): Churchill, G.A.jr, Iacobucci, D. Marketing Research: Methodological foundations. 8th Edition. South-Western (Dryden, Thomson).

Ekonomprogrammen

 • Statistik 7p för SPREK (HSTA81): Moore, D.S. och Mc Cabe, G.P. Introduction To the Practice of Statistics. Freeman. ISBN: 0-7167-3502-4.
 • Grundläggande statistik och matematik 5p (HSTA75): Jakobsson, Wallin och Wiklund. Inför basåret - Repetionsmatematik ABC. Liber. ISBN: 91-47-01306-0. Körner och Wahlgren. Statistisk dataanalys. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01236-5.
 • Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA72): Andersson, Jorner och Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur. Kompendium Index, efterfrågeanalys och laborationer (finns att köpa hos Elon).
 • Statistisk undersökningsmetodk 5p (HSTA73): Lekvall, Wahlbin Information för marknadsföringsbeslut. 3.e upplagan, IHM. Kompendium: Nordgaard, A. Räkna på urval!.

Systemvetenskapsprogrammet

 • Undersökningsmetodik 5p (HSTA68): Moore, David S. Statistics - Concepts and Controversies. 4th Edition. Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 2:a upplagan. Studentlitteratur.

Biologiprogrammet

 • Statistik; teori och tillämpning inom biologi 5p (NMAB17): Glover T., and Mitchell, K. An Introduction to Biostatistics. McGraw-Hill, New York. International Edition. ISBN 0-07-112199-4.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2009-01-10