Göm menyn

Presentation

Linköpings Universitet utbildar fler statistiker än något annat universitet i Sverige. Det strävar dessutom efter att profilera statistikämnet mot tillämpningar och kritisk analys av insamlade data. Praktiska statistiska problem från förvaltning, företag och forskning ställs i centrum. Glädjen över att kunna omvandla data till information och att på så vis bättre förstå olika företeelser i vår omvärld är en viktig drivkraft i såväl utbildning som forskning.

Grundutbildning

Den som vill utbilda sig till statistiker har i Linköping tillgång till ett unikt program, Statistik- och datanalysprogrammet. Denna utbildning tar fasta på att dagens statistiker måste kunna hantera mycket stora datamaterial och att detta kräver kunskap i såväl statistik som datavetenskap.

Kurser i statistik med speciella tillämpningsprofiler ges inom utbildningsprogram för ekonomer, samhällsvetare, systemvetare och biologer. Dessutom kan man läsa statistik som fristående kurs.

Forskning och forskarutbildning

Linköpings universitet strävar efter att förnya statistikerns roll i forskningen genom att spela en ledande roll i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Arbete i internationella forskarnätverk och organisationer ges hög prioritet. Miljö- och trafikfrågor samt web-baserade urvalsundersökningar definierar de viktigaste forskningsprofilerna. Forskarutbildningen har ett basutbud av obligatoriska doktorandkurser och mer specialinriktade kurser som anpassas efter pågående forskningsprojekt och doktorandarbeten. Ett nystartat nationellt nätverk för forskarutbildning ger ytterligare bredd och djup åt kursutbudet.

Uppdragsverksamhet

Avdelningen för statistik utför uppdrag som kräver kvalificerad statistisk kompetens. Denna verksamhet vänder sig både till andra avdelningar inom universitetet och organisationer utanför den akademiska världen. Uppdragsverksamheten är speciellt omfattande inom medicinsk statistik, kriminalteknik samt miljö- och trafikstatistik.


Sidansvarig: Bertil Wegmann
Senast uppdaterad: 2012-06-18