Göm menyn

Litteraturförteckning för kurser inom Statistik läsåret 06/07

Kompendier finns att köpa hos Bokakademin i Kårallen.

Statistik och dataanalysprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Fristående kurser och Pol.Mag.-programmet

 • Del A: Introducerande statistik 5p (HSTA06-A, HSTA91-A, HSTA13):
  H06: Körner, S. Statistisk dataanalys. Leander, Eva Vägda medeltal (läggs ut på kurshemsidan). Kompletteringsmaterial och formelblad för grundkursen i statistik (läggs ut på kurshemsidan).
  V07: Körner, S., Wahlgren, L. Statistisk dataanalys, 4:e upplagan. Leander, Eva Vägda medeltal (läggs ut på kurshemsidan). Kompletteringsmaterial och formelblad för grundkursen i statistik (läggs ut på kurshemsidan).
 • Del B: Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA06-B, HSTA09, HSTA91-B):
  H06: Bowerman, B.J., O'Connell, R., Koehler, A.Forecasting, Time Series and Regression. 4th Edition. Duxbury, 2005. ISBN 0534409776. Kompletterande material om index och efterfrågeanalys som läggs ut på kurshemsidan.
  V07: Bowerman, B.J., O'Connell, R., Koehler, A.Forecasting, Time Series and Regression. 4th Edition. Duxbury, 2005. ISBN 0534409776. Kompletterande material om index och efterfrågeanalys som läggs ut på kurshemsidan.
 • Del C: Surveymetodik 5p (HSTA06-C, HSTA08, HSTA91-C):
  H06: Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Nordgaard, A. Räkna på urval!, 2:a upplagan. Kompendium (huvudlitteratur).
  V07: Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Nordgaard, A. Räkna på urval!, senaste utgåvan. Kompendium (huvudlitteratur).
 • Time Series Analysis 5p (HSTB02):
  Bowerman, B.L, O'Connell, R.T. och Koehler, A.B. Forecasting and times series - an applied approach. 4rd ed. Thomson Brooks/Cole, 2005. ISBN: 0-534-40977-6. Kompletterande material delas ut.
 • Introduction to Generalized Linear Models 5p (HSTC02):
  Olsson, U. Generalized Linear Models. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-4404155-1. Kompletterande material delas ut.
 • Att analysera och tolka kvantitativa data 5p (HSTA15):
  Vejde, O. och Leander, E. Ordbok i statistik. Olle Vejde Förlag, 2000. Kompendium: Leander, Eva Att analysera och tolka kvantitativa data, övningar m m, januari 2007.

Nätkurser

 • Multivariate Methods 5p (HSTC04):
  Manly, B.F.J. Multivariate Statistical Methods. 3:e uppl. ISBN: 1-58488-414-2. Kompendium: Danielsson, S. Grundläggande inferens vid multivariat normalfördelning.

Ekonomprogrammen

 • Statistik 7p för SPREK (HSTA81):
  Moore, D.S. The Basic Practice of Statistics. 4:e upplagan. Kompendium: Leander, E. Kompendium för kursen i Statistik för Internationella ekonomprogrammet.
 • Grundläggande statistik och matematik 5p (HSTA75):
  Jakobsson, Wallin och Wiklund. Inför basåret - Repetionsmatematik ABC. Liber AB. Körner och Wahlgren. Statistisk dataanalys. 4:e upplagan. Studentlitteratur. Formel- och tabellsamling som delas ut vid kursstart.
 • Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA72):
  Bowerman, B.J., O'Connell, R., Koehler, A. Forecasting, Time Series and Regression. 4th ed. Duxbury. 2005. ISBN: 0534409776. Kompletterande material läggs ut på hemsidan.

Systemvetenskapsprogrammet

 • Statistiska metoder 5p (HSTA69):
  Körner, Svante & Wahlgren, Lars Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Biologiprogrammet

 • Statistik; teori och tillämpning i biologi 5p (NMAB26):
  Olsson, Ulf , Englund, Jan-Eric , Engstrand, Ulla Biometri: grundläggande biologisk statistik. Studentlitteratur AB, Sverige, 2005 (ISBN 9789144045771).

Forensisk vetenskap påbyggnadsutbildning

 • Resultatvärdering 5p (TAMS13):
  David Lucy Introductory Statistics for Forensic Scientists, Wiley, 2005. ISBN: 0-470-02200-0.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2009-01-10