Göm menyn

Litteraturförteckning för kurser inom statistik läsåret 02/03

Kompendier finns att köpa hos Bokakademin i Kårallen.

Statistikerprogrammet

Litteraturförteckningen finns här!

Fristående kurser och Pol.Mag.-programmet

Statistik 10 p (HSTA06 och HSTA91) och fristående delkurser 5p (HSTA08, HSTA09 och HSTA10):

 • Del A: Introducerande statistik 5p (HSTA06-A, HSTA91-A): Johnson, R.A. och Tsui, K-W. Statistical Reasoning and Methods. Wiley.
 • Del B: Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA06-B, HSTA09, HSTA91-B): Andersson, Jorner, Ågren Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur. Alternativt Bowerman, B.L., O'Connell, R.T. Forecasting and Time Series - An Applied Approach. Duxbury. Kompendium Index, efterfrågeanalys och laborationer.
 • Del C: Surveymetodik 5p (HSTA06-C, HSTA08, HSTA91-C): Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. 3:e upplagan. Studentlitteratur. Nordgaard, A. Räkna på urval!. 2:a upplagan. Kompendium.
 • Del D: Statistisk analys av experimentella data 5p (HSTA06-D, HSTA10): Kleinbaum, Kupper, Muller, Nizam Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods. Third Edition. Duxbury Press.
 • Time Series Analysis 5p (HSTB02): Bowerman & O'Connell. Forecasting and Time Series - An Applied Approach. 3rd Edition. Thomson.
 • Generalised Linear Models 5p (HSTC02): Neter, Kutner, Nachstheim, Wasserman. Applied Linear Statistical Models. 4th Edition. Irwin.
 • Multivariate Methods 5p (HSTC04): Manly, B.F.J. Multivariate Statistical Methods. Kompendium: Danielsson, S. Grundläggande inferens. Kompletterande kompendium i Multivariata metoder.
 • Time Series Analysis, Advanced Course 5p (HSTC03): Makridakis, S., Wheelwright, S.C., Hyndman, R.J. Forecasting - Methods and Applications. 3rd Edition. John Wiley & Sons, Inc. 1998.

Ekonomprogrammen

 • Statistik 7p för SPREK (HSTA81):
  Moore, D.S. The Basic Practise of Statistics. 2nd Edition. Freeman & Co. 2002. Kompendium: Leander, E. Kompendium för kursen i Statistik för Internationella ekonomprogrammet.
 • Grundläggande statistik och matematik 5p (HSTA75): Jakobsson, Wallin och Wiklund. Inför basåret - Repetionsmatematik ABC. Liber. ISBN: 91-47-01306-0. Körner och Wahlgren. Statistisk dataanalys. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01236-5.
 • Regressions- och tidsserieanalys 5p (HSTA72): Andersson, Jorner och Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. Studentlitteratur. ISBN 91-44-19872-8. Kompendium: Index, efterfrågeanalys och laborationer.
 • Statistisk undersökningsmetodk 5p (HSTA73): Lekvall, Wahlbin Information för marknadsföringsbeslut. 4:e upplagan. IHM. Kompendium: Nordgaard & Isaksson. Räkna på urval!. 2:a upplagan.

Systemvetenskapsprogrammet

 • Undersökningsmetodik 5p (HSTA68): Klefsjö, Hellmer. Räkna med slumpen. 2:a upplagan. Studentlitteratur. Klefsjö, Hellmer. Räkna med slumpen - Problemsamling. Studentlitteratur.

Biologiprogrammet

 • Statistik; teori och tillämpning inom biologi 5p (NMAB17): Glover T., and Mitchell, K. An Introduction to Biostatistics. McGraw-Hill, New York. International Edition. ISBN 0-07-112199-4.

Kommunikations- och transportsystemprogrammet

 • Statistisk undersökningsmetodik och sambandsanalys 4p (TAMS78): Kompendium: Nordgaard A., Räkna på urval!. Kompendium: Enqvist E., Grundläggande regressionsanalys.

Sidansvarig: Mattias Villani
Senast uppdaterad: 2009-01-10