Göm menyn

Frågor och svar

Detta avser främst frågor av allmän karaktär om IDA, IDAs datorsystem, etc.


Studentkonton

Hur får jag studentkonto på IDAs datorsystem?

Vad gäller för regler då jag använder IDAs datorsystem?

Hur byter jag lösenord?

Vad gör jag när jag glömt mitt lösenord?

Vad gör jag när jag behöver mer diskutrymme?

Vad gör jag om en dator slutat fungera?

Vad gör jag om det är fel språk på arbetsytan när jag loggat in?

När sker gallring av studentkonton på IDA?

Skrivare - utskrifter - utskriftskvot

Hur väljer jag annan skrivare än den som är förvald?

Hur avbryter jag ett utskriftsjobb?

Datorutrustning - vad finns - tillgänglighet

Vad gör jag om någon låst datorn och försvunnit?

Hur kan jag komma åt mitt IDA-konto via fjärranslutning?

Var får jag tag på Secure Shell (SSH)?

Finns det nätinloggning via kabel eller WLAN på IDA?

Webb - hemsidor - m.m.

Var finns hemsidan till kursen X?

Var ska jag placera min egen hemsida?

Vilken adress får min egen hemsida då den placerats enligt anvisningar?

Kan man använda CGI-script på sin hemsida på IDA?

Programvaror

Vilka programvaror finns på Linux-systemet?

Vilka programvaror finns på Windows-systemet?

Vem kontaktar jag om jag tycker någon bra programvara saknas?

Till vem skickar jag felrapporter för programvaror på IDA?

Vad gäller för Microsoft Imagine / DreamSpark / Microsoft Developers Network Academic Alliance (MSDNAA) på IDA?

Databaser

Jag har glömt lösenord på min databas/inte fått nån databas?

Hur administrerar jag min databas?

Hur kommer jag åt min databas från utanför universitetets nätverk?

Tentor - studerandeexpedition

Var anslås resultat och visningstillfälle för tentor på IDA?

Var kan jag hämta mina tentor på IDA?

När är studerandeexpeditionen öppen?

Anmälan till labbar

Anmälan på webben via WebReg

Diverse

Återläsning av borttappade filer (säkerhetskopiering och backup)?

Vad betyder "REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!" och vad ska jag göra?

Hur kan jag som student påverka IDA?Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2017-05-10