Studentönskemål bör i första hand gälla kursrelaterade programvaror och i så fall är det kursansvarig eller den studierektor som ansvarar för kursen som bör kontaktas.