Göm menyn

Styrelsen

Institutionen leds av en styrelse (institutionsstyrelse) och under styrelsen av en prefekt (institutionschef). Institutionsstyrelsen väljs för en period av tre år och består av prefekt (ordförande) med proprefekt som suppleant, fem lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant, samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter. Vid val utses en komplett styrelse (exkl studerande representanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning utsedd av prefekten. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2012-03-30 -- 2014-12-31.

Ordinarie Suppleant
Mariam Kamkar (ordf) Petru Eles
Patrick Lambrix Vakant
Jonas Kvarnström Fredrik Heintz
Zebo Peng Kristian Sandahl
Henrik Eriksson Johan Åberg
Oleg Sysoev Mattias Villani
Eva Blomqvist Niklas Carlsson
Lotta Hallberg Peter Dalenius
Madeleine Häger Dahlqvist Eva Pelayo
Arne Fäldt Andreas Lange
Studeranderepresentanter
Tomas Walander
(LinTek)
Mikael Silvén
Fredrik Arvidsson
(KogVet-sektionen)
Simon Egersand

Vice ordförande: Henrik Eriksson

Sekreterare: Marie Johansson

Email: idastyr@ida.liu.se.

Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2012-05-04