Skicka om möjligt e-post till helpdesk@ida.liu.se, som är IDAs elektroniska "helpdesk".

Försök att beskriva så noga som möjligt vad det gäller så går det oftast fortare att åtgärda. Se även vidare den information som är uppsatt i PULarna.

Lämna gärna en lapp om att utrustningen är felanmäld och när.