Säkerhetskopiering av data på studentkonton sker med snapshot varannan timma och finns kvar under dygnet. Några äldre kopior finns kvar bakåt men tas bort allt efter hand som. Återställning av filer beror på dessa snapshot-kopior som man själv kan hitta och återställa.

Windows: För att komma åt och se dessa sparade filer under Windows använd "Previous Versions"-funktionen. Högerklicka på en fil och välj Restore previous versions.

Linux: I Linux kan man hitta äldre versioner i den virtuella underkatalogen .ckpt där filer behöver återställas. OBS: denna katalog är inte en vanlig katalog och syns inte om man inte explicit listar den (ls .ckpt).