Observera att IDA inget har att göra med det gemensamma lösenordssystemet och därför inte kan hjälpa till med bortglömda lösenord.

Kontakta Centrala Studerandeexpeditionen