En kurs på IDA har vanligtvis en hemsida som kursledaren underhåller. Den hittar du via kurskoden, t.ex. för kursen TDDB81 (observera ~):

    http://www.ida.liu.se/~TDDB81

Sedan finns kurslistor med lite mer "hårda" fakta om kurserna, bl.a. vem som är kursledare, examinator, kursassistent, kurssekreterare, ansvarig studierektor, mm. Se sidor som finns länkade från IDA:s grundutbildningswebbsidor.