För att komma åt MySQL-databasen från utanför universitetets nätverk måste man av säkerhetsskäl ansluta genom en säker SSH-tunnel.